เนื้อเพลง Que Sera Sera – Doris Day

เพลง : Que Sera Sera

ศิลปิน : Doris Day

เนื้อเพลง :

When I was just a little girl

I asked my mother what will I be

Will I be pretty

Will I be rich

Here’s what she said to me

Que sera sera

Whatever will be will be

The future’s not ours to see

Que sera sera

What will be, will be

Que sera sera…

When I grew up and fell in love

I asked my sweetheart what lies ahead

Will we had rainbows day after day

Here’s what my sweetheart said

Que sera sera

Whatever will be will be

The future’s not ours to see

Que sera sera

Now I have children of my own

They ask their mother, what will I be

Will I be hansome, will I be rich

I tell them tenderly

Que sera sera

Whatever will be will be

The future’s not ours to see

Que sera sera

What will be, will be

Que sera sera…

เมื่อฉันเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ

ฉันถามแม่ว่าฉันจะเป็นอะไร

ฉันจะสวยไหม ฉันจะรวยไหม

นี่คือสิ่งที่แม่ตอบฉัน

อะไรจะเกิดก็เกิด อนาคตพวกเราไม่สามารถรู้ได้

อะไรจะเกิดก็เกิด

เมื่อฉันโตขึ้นและตกหลุมรัก

ฉันถามแฟนของฉันว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร

เราจะมีชีวิตที่สดใส วันแล้ววันเล่าไหม

นี่คือที่แฟนตอบฉัน

อะไรจะเกิดก็เกิด อนาคตพวกเราไม่สามารถรู้ได้

อะไรจะเกิดก็เกิด

ตอนนี้ฉันมีลูก

พวกเขาถามแม่ของเขาว่า พวกเขาจะเป็นอะไร

เขาจะหล่อไหม เขาจะรวยไหม

ฉันตอบพวกเขาอย่างอ่อนโยนว่า

อะไรจะเกิดก็เกิด อนาคตพวกเราไม่สามารถรู้ได้

อะไรจะเกิดก็เกิด

Be the first to like.
loading...