เนื้อเพลง กล้วยไม้ – สุนทรี เวชานนท์

เพลง : กล้วยไม้

ศิลปิน : สุนทรี เวชานนท์

เนื้อเพลง :

กล้วยไม้ ของเราแต่เก่าก่อน

อยู่ในดงในดอน เจ้าซ่อนช่อ

ซ่อนใบ ไกลภู่ไกลผึ้ง เจ้าอยู่

ถึงไหนๆ ใครจะเด็ดจะดมได้

เราไม่เห็นเลย ใครจะเด็ด

จะดมได้ เราไม่เห็นเลย

++โอ้กล้วยไม้เอย น่าชื่นน่าเชย

เจ้าบ่เคยชอกช้ำ เช้าสายบ่ายค่ำ

ชื่นบ่ช้ำชอกเอย

++เดี๋ยวนี้ ดูหรือกล้วยไม้

มาชูช่อชูใบ บานอยู่ใน กระเช้า

ลืมดงลืมดอน ที่เคยอยู่ก่อน

อยู่เก่า ภู่จะคลึงผึ้งจะเคล้า

เจ้าจะเฉาลง ภู่จะคลึง

ผึ้งจะเคล้า เจ้าจะเฉาลง

++โอ้ กล้วย ไม้ เอย

เจ้าไม่น่าเลยที่จะมาไหลหลง

เจ้าลืมสุมทุมพุ่มพง

ลืม ดง ดอย เอย

ดนตรี.

++เดี๋ยวนี้ ดูหรือกล้วยไม้

มาชูช่อชูใบ บานอยู่ในกระเช้า

ลืมดงลืมดอน ที่เคยอยู่ก่อน

อยู่เก่า ภูจะคลึง ผึ้งจะเคล้า

ให้เจ้าเฉาลง ภูจะคลึง

ผึ้งจะเคล้า ให้เจ้าเฉาลง

++โอ้ กล้วย ไม้ เอย

เจ้าไม่น่าเลยที่จะมาไหลหลง

เจ้าลืมสุมทุมพุ่มพง

ลืม ดง ดอย เอย..

Be the first to like.
loading...