เนื้อเพลง Love is fire – KARA

เพลง : Love is fire

ศิลปิน : KARA

เนื้อเพลง :

in my love your my heart

in my love your my heart

in my love your my heart

just baby come come come come together

i’m looking for you

승연: 지금까지 혼자였던 내 맘에

혼자인게 익숙했던 내 맘에

ซึงยอน: ชีกึมกาจี ฮนจายอซดอน แน มาเม

ฮนจาอินเก อิกซูเคดอน แน มาเม

지영: 어느샌가 니가 내게 다가와서

이렇게 이제 내게 전부가 돼

จียอง: ออนือเซนกา นีกา แนเก ทากาวาซอ

อีรอเค อีเจ แนเก ชอนบูกา ดเว

love is fire

니콜: 나 아직은 나 아직은 네게

นิโคล: นา อาจีกึม นา อาจีกึม เนเก

love is fire

규리: 자꾸 부족해도

กยูริ: ชากู พูโจเคโด

love is fire

승연: 지켜봐줘

ซึงยอน: ชีคยอบวาจวอ

just baby come come come come together

i’m looking for you

하라: 너무나도 커져버린 니 뒤에

부서질까 조심스런 니 뒤에

ฮารา: นอมูนาโด คอจยอบอริน นี ดวีเอ

พูซอจิลกา โชซิมซือรอน นี ดวีเอ

니콜: 변함없는 내 맘이 숨어있어 아무리 니가 내겐 힘들어도

นิโคล: พยอนฮามอบนึน เน มามี ซูมออีซอ อามูรี นีกา เนเกน ฮิมดือรอโด

love is fire

니콜: 나 아직은 나 아직은 네게

นิโคล: นา อาจีกึม นา อาจีกึม เนเก

love is fire

규리: 작고 부족해도

กยูริ: ชากโก พูโจเคโด

love is fire

승연:지켜봐줘

ซึงยอน: ชีคยอบวาจวอ

just baby come come come come together

i’m looking for you

니콜: 고속도로 탄 사랑에 빠진 너와 나 꿈처럼 다가와 조금씩 서로 닮아가

쉿 들리니 응? 귀에 닿는 달콤한 속삭임 오늘 다시 보았듯

นิโคล: โคซกโดโร ทัน ซาราเง ปาจิน นอวา นา กุมชอรอม ทากาวา โชกึมซิก ซอโร ทารากา

ซวีท ทึลรีนี อึอ? ควีเอ ทานึน ทัลคมฮัน ซกซากึม โอนึล ทาชี โพอิซดึท

다가가줄께 고백해줄게

서툴지만 널 위한 내맘 전해줄께

ทากากาจุลเก โคแบเคจุลเก

ซอทุลจีมัน นอล วีอัน แนมัน ชอนเฮจุลเก

아직도 모르겠니 don’t worry makes it

อาจิกโด โมรือเกซนี don’t worry makes it

let’s be loving you 영원히

let’s be loving you ยองวอนฮี

in my love your my heart

in my love your my heart

in my love your my heart

just baby come come come come together

i’m looking for you

love is fire

승연: 나 언젠간 나 언젠간 네게

ซึงยอน: นา ออนเจนกัน นา ออนเจนกัน เนเก

love is fire

니콜: 당당할 수 있게

นิโคล: ทังดังฮัล ซู อิซเก

love is fire

규리: 함께해줘

กยูริ: ฮัมเกเฮจวอ

just baby come come come come together

i’m looking for you

Credit: Avixe@WithKARA

Be the first to like.
loading...