เนื้อเพลง รักแล้วรักเลย – ใหม่ เจริญปุระ

เพลง : รักแล้วรักเลย

ศิลปิน : ใหม่ เจริญปุระ

เนื้อเพลง :

เมื่อมีแต่ฉันและเธอตลอดมา

ก็จะมีฉัน และเธอตลอดไป

จะอีกนานแสนนาน อีกไกลแสนไกล

เราจะผูกใจไว้ด้วยกัน

ความจริงใจ ที่มีให้กัน

เริ่มขึ้นมา ตั้งแต่เมื่อวันนั้น

วันเวลา สร้างความสัมพันธ์ ในจิตใจ

ด้วยความจริงใจ ที่ยังเหมือนเดิม

และยิ่งจะเพิ่มเติม เมื่อวันยิ่งผ่านไป

ทุกคืนวันความผูกพัน ไม่เคยจะเสื่อมคลาย

เมื่อมีแต่ฉันและเธอตลอดมา

ก็จะมีฉัน และเธอตลอดไป

จะอีกนานแสนนาน อีกไกลแสนไกล

เราจะผูกใจไว้ด้วยกัน

วันเวลา เปลี่ยนแปลงเรื่องราว

แต่ใจของเรา ไม่เคยจะเปลี่ยนผัน

เธอคนเดียว ที่เป็นคนสำคัญ ตลอดมา

วันและคืน จะเป็นสัญญา

ว่าสิ่งที่แล้วมา จะคงอยู่อย่างนั้น

เธอคนเดียว จะเป็นคนสำคัญตลอดไป

เมื่อมีแต่ฉันและเธอตลอดมา

ก็จะมีฉัน และเธอตลอดไป

จะอีกนานแสนนาน อีกไกลแสนไกล

เราจะผูกใจไว้ด้วยกัน

เมื่อมีแต่ฉันและเธอตลอดมา

ก็จะมีฉัน และเธอตลอดไป

จะอีกนานแสนนาน อีกไกลแสนไกล

เราจะผูกใจไว้ด้วยกัน

เมื่อมีแต่ฉันและเธอตลอดมา

ก็จะมีฉัน และเธอตลอดไป

จะอีกนานแสนนาน อีกไกลแสนไกล

เราจะผูกใจ ไว้ด้วยกัน

เราจะผูกใจ ไว้ด้วยกัน

Be the first to like.
loading...