เนื้อเพลง นางฟ้าจำแลง – เอื้อ สุนทรสนาน

เพลง : นางฟ้าจำแลง

ศิลปิน : เอื้อ สุนทรสนาน

เนื้อเพลง :

โฉมเอยโฉมงาม อร่ามแท้แลตะลึง

ได้เจอครั้งหนึ่ง เสน่ห์ซึ้งตรึงใจ

ครั้งเดียวได้ชม สมัครภิรมย์รักใคร่

พันผูกใจไม่ร้างรา

น้ำคำลือเลื่องไปทั่วทั้งเมืองนานมา

ชมว่าวิไลงามตาดังเทพธิดาองค์หนึ่ง

มาเห็นเต็มตาพลอยพารำพึง

ติดตรึง ชวนให้คะนึงอาจิณ

เห็นเพียงนิดเดียวให้ซาบเสีย วิญญา

ได้ชมโฉมหน้าดังหยาดฟ้ามาดิน

โสภาท่าทางดูช่างสำอางงามสิ้น

คำที่ยินยังน้อยไป

หรือว่าชาติก่อนนางได้รับพรของใคร

คงสร้างผลบุญยิ่งใหญ่ จึงได้วิไลงามตา

นางฟ้าองค์ใดแปลงกายลงมา

จึงงามดังเทพธิดาลาวัณย์

Be the first to like.
loading...