เนื้อเพลง Fight the bad feeling (Ballad Ver.) – T-MAX

เพลง : Fight the bad feeling (Ballad Ver.)

ศิลปิน : T-MAX

เนื้อเพลง :

???? ?? ?? ??? ???

ออตอกฮานยา ชากู นาปึน มาอือมึล มอกเกทแว

???

มีอันแฮ

???? ???? ??

อีรอมยอนึน อันทเวนึนกอล อารา

??? ????? ???

คอจิดมัล คอจิดมารีรา มัลฮามยอน

???? ?? ????

แนมาอือมี ทาซี โทรากัลกา

(????) ?? ???? ?? ???

(นุนมูรีนา) นอมู มีอันแฮซอ นุนกิล มดจูโก

(????) ???? ???

(คาซือมาพา) ชอซมาดีรึล มวอลโรแฮ

????

แซงกักอันนา

?? ??? ??? ?? ??

ตูดู ตูตูดู ตูดูรู ตูดู ตูดู

?? ???

ปาปา ปาปาปา

?? ?? ??

คือแดน ชากู นารึล

????? ???

นาปึนมาอือมึล มอกเกแฮ

??? ?? ??

คือแดรึล อิดนึน มาอึม

??? ??? ??

แนเกนึน โชฮึนมัม อานยา

?? ??????

นอมู นาปึนมาอือมียา

????? ?????

นาปึนมามียา นาปึนมามียา

?? ?? ??? ???? ??

อูรี ซารัง ยองวอนฮี ออบซอจีจี อันนา

????? ???

นาปึนมาอือมึล มอกเกแฮ

??? ?? ??

คือแดรึล อิดนึน มาอึม

??? ??? ??

แนเกนึน โชฮึนมัม อานยา

?? ??????

นอมู นาปึนมาอือมียา

?? ????? ?? ??????

นอมู นาปึนมามียา นอมู นาปึนมาอือมียา

???? ????

อูรี ซารัง ชีอูนึนกอน

?? ??????

นอมู นาปึนมาอือมียา

??? ???

อีบยอรี ชิลรึนเด

?? ?? ???? ??? ??

คือนยัง นอรัง เฮออจีกิน ชูกอโด ชิลรอ

????? ?? ??? ??

มูซึนมัลฮาโก เชบัล นัลชาบา เชบัล

?? ??? ??? ???? ?????

ชองมัล แนมาอึม พยอนฮาเก ฮาจีมัลโก เยจอนชอรอมมัน

(????) ?? ??? ?? ???

(ทาจองฮาเก) คือนยัง เยปือเก นามัน พวาจูโก

(????) ???? ???

(ตาซือฮาเก) ฮันมาดีมัน แฮจูมยอน

????

โซวอนออบซอ

?? ??? ??? ?? ??

ตูดู ตูตูดู ตูดูรู ตูดู ตูดู

?? ???

ปาปา ปาปาปา

?? ?? ??

คือแดน ชากู นารึล

????? ???

นาปึนมาอือมึล มอกเกแฮ

??? ?? ??

คือแดรึล อิดนึน มาอึม

??? ??? ??

แนเกนึน โชฮึนมัม อานยา

?? ??????

นอมู นาปึนมาอือมียา

????? ?????

นอปึนมามียา นาปึนมามียา

?? ?? ??? ???? ??

อูรี ซารัง ยองวอนฮี ออบซอจีจี อันนา

????? ???

นาปึนมาอือมึล มอกเกแฮ

??? ?? ??

คือแดรึล อิดนึน มาอึม

??? ??? ??

แนเกนึน โชฮึนมัม อานยา

?? ??????

นอมู นาปึนมาอือมียา

?? ????? ?? ??????

นอมู นาปึนมามียา นอมู นาปึนมาอือมียา

???? ????

อูรีซารัง ชีอูนึนกอน

?? ??????

นอมู นาปึนมาอือมียา

????? ?? ???(?)

คือรอจีมัลโก นารึล ชาบาจวอ(ชวอ)

???? ???? ???(?)

ซารังฮันดา ฮันมาดีมัน มัลแฮจวอ(ชวอ)

?? ?? ???? ????(?)

แมนนัล แมนนัล ซกซังฮาเก ฮาจีมัลโก(โก)

? ?? ??? ? ?????

ตัน นัมจา มันนาโด นุน คามาจวอซจันนา

???? ?? ?? ?? ? ???

ซังซังฮากี ชิลรอ นีกา ออบนึน ทัน ฮารูโด

only ?? ??

only ทูกี ชิลรอ

??? ???? ?? ??

ฮาจีมัน นาปึนนัมจา ทเวกิน ชิลรอ

???? ??? ??

นาปึนมาอึม มอกกีโด ชิลรอ

???? ?? ??(?? ??)

โชฮึนนัมจา ทเวโก ชิพพอ (ชิพพอ ชิพพอ)

????? ???

นาปึนมาอือมึล มอกเกแฮ

??? ?? ??

คือแดรึล อิดนึน มาอึม

??? ??? ??

แนเกนึน โชฮึนมัม อานยา

?? ??????

นอมู นาปึนมาอือมียา

????? ?????

นาปึนมามียา นาปึนมามียา

?? ?? ??? ???? ??

อูรี ซารัง ยองวอนฮี ออบซอจีจี อันนา

????? ???

นาปึนมาอือมึล มอกเกแฮ

??? ?? ??

คือแดรึล อิดนึน มาอึม

??? ??? ??

แนเกนึน โชฮึนมัม อานยา

?? ??????

นอมู นาปึนมาอือมียา

?? ????? ?? ??????

นอมู นาปึนมามียา นอมู นาปึนมาอือมียา

???? ????

อุรี ซารัง ชีอูนึนกอน

?? ??????

นอมู นาปึนมาอือมียา

??? ???

อีบยอรี ชิลรึนเด

?? ?? ???? ??? ??

คือนยัง นอรัง เฮออจีกิน ชูกอโด ชิลรอ

Be the first to like.
loading...
LINE it!