เนื้อเพลง มันต้องถอน – ปอยฝ้าย มาลัยพร

เพลง : มันต้องถอน

ศิลปิน : ปอยฝ้าย มาลัยพร

เนื้อเพลง :

งึกๆงักๆมันเป็นงึกๆงักๆ งึกๆงักๆมันเป็นงึกๆงักๆ

มันเป็นกะอึ่กกะอั่ก มันเป็นจึ๊กๆจั๊กๆ

มันเป็นอยากได้จั๊กกั๊ก มันเป็นบ่คึกบ่คัก ตึ่ง….ต๊อก…..

จั่งซี้มันต้องถอน…. จั่งซี้มันต้องถอน…. จั่งซี้มันต้องถอน….

*ซ่องล่องแซ่งแล่ง มันเป็นซ่องล่องแซ่งแล่ง

ซ่องล่องแซ่งแล่ง มันเป็นซ่องล่องแซ่งแล่ง

มันเป็นบ่ล่องมะแล่ง ตึ่ม….ต๊อง…..

จั่งซี้มันต้องถอน…. จั่งซี้มันต้องถอน…. จั่งซี้มันต้องถอน….

**กินเหล้าเบิดคืนมันบ่ซื่นบ่แจ่ม มันกะอ่อมกะแอ่มมันงึกๆงักๆ

คันได้เมาถอนอ่ะซ่วงวะซ่วงวะ

จั่งซี้มันต้องถอน…. จั่งซี้มันต้องถอน…. จั่งซี้มันต้องถอน….

(ถอนแล้วจั่งสิซ่วง)

***มันเป็นสะแหม่มันเป็นอุ๊ๆอ๊ะๆ มันเป็นสะแหม่มันเป็นอุ๊ๆอ๊ะๆ

คันถอนคือสิซ่วงวะ มันเป็นวึๆวะๆ จั่งสั่นเอาจั่งซี้ซะ ตึง….หยอย….

จั่งซี้มันต้องถอน…. จั่งซี้มันต้องถอน…. จั่งซี้มันต้องถอน….

(ถอนได๋นี่ บ่แม่นฝังได๋ เหอๆ)

ซ้ำ *,**,***

Be the first to like.
loading...