เนื้อเพลง ตลุงลำนำ – สุนทราภรณ์

เพลง : ตลุงลำนำ

ศิลปิน : สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง :

คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์

ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ

ช. ชื่นอารมณ์ หวังชมอะไร จะให้สุขใจต้องมีเสียงเพลง

ญ.กล่อมดวงมาน สำราญครื้นเครง ร่วมกันบรรเลงขับเพลงลำนำ

(สร้อย)

ญ.เชิญซิเชิญมา_______ช. เชิญมาเต้นรำ

ญ.เชิยญมาร่ายรำ______ช. เชิญมาเต้นรำ

ญ.มาเริงระบำ_________ช. เชิญมาเต้นรำ

ญ.ร่ายรำพร้อมกัน______ช. ในเพลงตะลุง

ญ.ถึงไกลแสนไกล______ช. เราไทยด้วยกัน

ญ.เหนือใต้ผูกพัน_______ช. เราไทยด้วยกัน

ญ.เกิดชาตเดียวกัน______ช. เราไทยด้วยกัน

ญ.ร่วมกันร้องรำ________ช. ในจังหวะตะลุง

ช. ถ้ามีนางไว้เคียงข้างกาย จะเป็นจะตายพี่ก็ยอมน้องเอย

ญ.ปากชาวใต้ แม้นใครไม่เคย เชื่อคำช่นเชยต้องเลยระกำ

(ซ้ำสร้อย)

ช. ปากชาวใต้ หวานในหวานนอก กลัวแม่สาวบางกอกล่อหลอกให้ช้ำใจ

ญ.หากจริงจังเหมือนดังว่าไว้ ก็จัดผู้ใหญ่สู่ขอสมคำ

(ซ้ำสร้อย)

Be the first to like.
loading...