เนื้อเพลง ถึงเวลาจะบอกรัก – สุนารี ราชสีมา

เพลง : ถึงเวลาจะบอกรัก

ศิลปิน : สุนารี ราชสีมา

เนื้อเพลง :

ถึง เวลา จะบอกว่า รัก คุณ

รักคุณ รักคุณ เท่า ฟ้า

ถึงมีคู่แข่ง ก็รักคุณมากกว่า

เพราะศรัทธา ยังปรารถนาตัวคุณ

ถึง เวลา จะบอกว่า รัก จริง

รักจริง รักจริง เทิด ทูน

ใจ กาย มอบให้ อบอุ่น

แต่เพียงคุณ คนเดียว ไม่เกี่ยวข้องใคร

หนึ่ง แน่นอน เสียนัก ฉัน รัก อันเกิด จากใจ

มี คุณแล้วไม่ขอ มี ใหม่

เพราะ ใจ มอบให้ คุณ ครอง

ถึง เวลา จะบอกว่า รัก คุณ

รักคุณ รักคุณให้สม ปอง

รอวัน ร่วมหอ เคียงห้อง

เราสอง ร่วมเป็นหนึ่งรักซึ้ง ใจ

.ถึง เวลา จะบอกว่า รักคุณ

รักคุณ รักคุณให้สม ปอง

รอวัน ร่วมหอ เคียงห้อง

เราสอง ร่วมเป็นหนึ่งรักซึ้ง ใจ

Be the first to like.
loading...