เนื้อเพลง สาวบ้านแต้ – รวมดาว

เพลง : สาวบ้านแต้

ศิลปิน : รวมดาว

เนื้อเพลง :

(สร้อย)พร้อม) เดี่ยนสามนกกาเหว่ามันฮ้อง

ยูงทองมันมาฮ้องไหว้วอน

หมู่หญิง) จากไปสวีวี่วี

หมู่ชาย) จากไปสวีวี่วี

หมู่หญิง) ถ้าบุญเฮามีคงจะได้เจอกัน

หมู่ชาย) ถ้าบุญเฮามีคงจะได้เจอกัน

หญิง) จากไปตั้งแต่วันตี้ห้า

หมู่หญิง) วันตี้ห้าเดือนกันยายน

หญิง) พอศอสองสี่เก้าเก้า

หมู่หญิง) พอศอสองสี่เก้าเก้า

หญิง) เจ้าสิอ่องไล้เด้อเฮ็ดเพ้อเซ่อถือกระด้งฟัดข้าว

เจ้าสิอ่องไล่แม่สาวบ้านแต่ขี่ซักขะยาน

หมู่หญิง) สาวบ้านแต่ขี่ซักขะยาน

ชาย) จดหมายไปสองซาบับได้ฮับหรือเปล่าคนดีจากไปสวีวี่วี

หมู่ชาย) จากไปสวีวี่วี

ชาย) ถ้าบุญสันมีคงจะได้เชยชม

หมู่ชาย) ถ้าบุญสันมีคงจะได้ชมเชย

ซ้ำ (สร้อย)

ชาย) สายัณห์ตะวันแล่แล่สาวบ้านแต้ขี่รถซักขะยาน

ขี่ไปทุกถิ่นสถาน

หมู่ชาย) ขี่ไปทุกถิ่นสถาน

ชาย) ขี่รถซักขะยานไปกะสันไหมเธอ

หมู่ชาย) ขี่รถซักขะยานไปกะสันไหมเธอ

หญิง) เสียใจบ้านอยู่ไกลไปหน่อย

กล้วยอ้อยเป็นแต่ป่าสอนลอน

ขี่ไปจนหัวเข่าเหนื่อยอ่อน

หมู่หญิง) ขี่ไปจนหัวเข่าเหนื่อยอ่อน

หญิง) เป็นป่าสอนลอนคือเกษตรสมบูรณ์

หมู่หญิง) เป็นป่าสอนลอนคือเกษตรสมบูรณ์

ซ้ำ (สร้อย) 2 เที่ยว

Be the first to like.
loading...