เนื้อเพลง ก้อนหินกับนาฬิกา – โรส

เพลง : ก้อนหินกับนาฬิกา

ศิลปิน : โรส

เนื้อเพลง :

ความเป็นจริงที่เธอยังไม่เข้าใจ

ใครเป็นใครที่เธอควรต้องดูแล

คนไหนที่ต้องแคร์แบบไหน

ความในใจไม่เคยให้ฉันได้ยิน

เธอยังเป็นก้อนหินที่ไร้หัวใจ

เทน้ำรดลงไป ไม่มีรอยให้เห็นใดใด มันเหมือนเดิม

แต่ถามว่ารักไหม เหนื่อยนักแล้วรักไหม

ฉันคงยังมีใจตอบว่ารัก

แต่ถามว่าท้อไหม ฉันตอบเลยว่ามาก

ยากเย็นจนเกินความเข้าใจ

นาฬิกาก็เดินไปทุกนาที

ใจดีดีก็ยังคงทุ่มเทไป

คอยหวังว่าเมื่อไร

ที่เธอเองได้เห็นว่าใครยังรักเธอ

(ฮู้ ฮูฮู่ ฮู่ฮูฮู้ เฮเทน้ำ)

(รดลงไป ไม่มีรอยให้เห็นใดใด)

(ฮ่าฮาฮ้าฮาฮ้าฮา ฮ่าฮาฮ้า)

แต่ถามว่ารักไหม เหนื่อยนักแล้วรักไหม ฉันคงยังมีใจตอบว่ารักแต่ถามว่าท้อไหม ฉันตอบเลยว่ามาก ยากเย็นจนเกินความเข้าใจนาฬิกาก็เดินไปทุกนาที ใจดีดีก็ยังคงทุ่มเทไปคอยหวังว่าเมื่อไร ที่เธอเองได้เห็นว่าใครยังรักเธ

Be the first to like.
loading...