เนื้อเพลง The love in my heart – DNT

เพลง : The love in my heart

ศิลปิน : DNT

เนื้อเพลง :

[동욱] 내 심장이 멈춰도 헤어지자며 떠난 그댈

내 가슴을 아프게 한 그대를 잊지 못해

(ดงอุค) แน ชิมจางี มอมจวอโด เฮออจีจามยอ ตอนัน คือเดล แน คาซือมึล อาพือเก ฮัน คือเดรึล อิดจี มทเท

[병규] 내 가슴이 아파도 다른 사람을 보던 그대

내 마음을 슬프게 한 그대를 지울 수 없어

(พยองคยู) แน คาซือมี อาพาโด ทารึน ซารามึล โพดอน คือเด แน มาอือมึล ซึลพือเก ฮัน คือเดรึล จีอุล ซู ออบซอ

[준용] 눈물이 너무 흘러내려서그대 뒷모습도 보지 못해 이별의 흔적들만 거리에 남아

(จุนยง) นุนมูรี นอมู ฮึลรอแนรยอซอ คือเด ทวิดโมซึบโด โพจี มทเท อีพยอเร ฮึนจอกดึลมัน คอรีเอ นามา

[병규] 내 가슴아 내 눈물아 혹시라도 그대 돌아올까 떠나지 못해

(พยองคยู) แน กาซือมา แน นุนมูรา ฮกชีราโด คือเด โทราอลกา ตอนาจี มทเท

[태구] 내 가슴아 내 눈물아 나를 추억 못한 그녀를 이젠 사랑해줘

(แทกู) แน คาซือมา แน นุนมูรา นารึล ชูออก มทฮัน คือนยอรึล อีเจน ซารางแฮจยอ

[동욱] 내 심장이 멈춰도 잊어 달라며 떠난 그댈

하얀 마음 까맣게 한 그대를 담고 서 있어

(ดงอุค) แน ชิมจางี มอมจยอโด อีจอ ทัลรามยอ ตอนัน คือเดล ฮายัน มาอึม กามัทเก ฮัน คือเดรึล ทัมโก ซอ อิดซอ

[준용] 시간이 너무 지나버려서 그대 소식조차 듣지 못해 아련한 기억들만 향기로 남아

(จุนยง) ชีกานี นอมู จีนาพอรยอซอ คือเด โซชิมโจชา ทึดจี มทเท อารยอนฮัน คีออกดึลมัน ฮยังกีโร นามา

[태구] 내 가슴아 내 눈물아

혹시라도 그대 돌아올까 떠나지 못해

(แทกู) แน คาซือมา แน นุนมูรา

ฮกชีราโด คือเด โทราอุลกา ตอนาจี มทเท

[병규] 내 가슴아 내 눈물아 나를 추억 못한 그녀를 이젠 사랑해줘

(พยองคยู) แน คาซือมา แน นุนมูรา นารึล ชูออก มทฮัน คือนยอรึล อีเจน ซารางแฮจยอ

[태구] 한참을 걸어간 그 길에

바보처럼 잊지 못한 내 쓸쓸한 사랑

(แทกู) ฮันชามึล คอรอ คัน คือ คีเร

พาโบชอรอม อิทจี มทฮัน แน ซึลซึลฮัน ซาราง

[병규] 내 가슴아 (내 사랑아) 내 눈물아 (제발 떠나지마) 혹시라도 그대 돌아올까 떠나질 못해

(พยองคยู) แน คาซือมา (แน ซารางา) แน นุนมูรา (เชบัล ตอนาจีมา) ฮกชีราโด คือเด โทราอลกา ตอนาจิล มทเท

[태구] 내 가슴아 (내 사랑아) 내 눈물아 (날 떠나지마) 나를 떠나 버린 그녀를 이젠 용서해줘

(แทกู) แน คาซือมา (แน ซารางา) แน นุนมูรา (นัล ตอนาจีมา) นารึล ตอนา บอริน คือนยอรึล อีเจน ยงซอแฮจยอ

Be the first to like.
loading...