เนื้อเพลง ความรัก – อัญชลี จงคดีกิจ

เพลง : ความรัก

ศิลปิน : อัญชลี จงคดีกิจ

เนื้อเพลง :

รักคือคำ ๆนี้

รักคือความอดทนทุกอย่างจริงใจให้กัน

รักคือความเข้าใจ

รักคือยอมอภัยทุกอย่าง อภัยให้กัน

ดั่งดวงตะวัน ที่ยังยั่งยืนคู่ฟ้า ความรักจึงบังเกิดมา

ให้เป็นภาษาทางใจ ให้ไว้เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

รักคือเธอและฉัน รักคือความผูกพันยิ่งใหญ่ จากใจของเรา เพราะเราคู่กัน

ดั่งดวงตะวัน ที่ยังยั่งยืนคู่ฟ้า ความรักจึงบังเกิดมา

ให้เป็นภาษาทางใจ ให้ไว้เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

รักคือความอ่อนโยน รักนำทางสู่ความสำเร็จ เป็นจริงสมใจ

รักคือเธอและฉัน รักคือความผูกพันยิ่งใหญ่จากใจของเรา เพราะเราคู่กัน

รักคือคำ คำนี้ รักคือความอดทนทุกอย่าง จริงใจให้กัน

รักคือความเข้าใจ รักคือยอมอภัยทุกอย่าง อภัยให้กัน

ดั่งดวงตะวัน ที่ยังยั่งยืนคู่ฟ้า ความรักจึงบังเกิดมา

ให้เป็นภาษาทางใจ ให้ไว้เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

รักคือเธอและฉัน รักคือความผูกพันยิ่งใหญ่ จากใจของเรา เพราะเราคู่กัน

ดั่งดวงตะวัน ที่ยังยั่งยืนคู่ฟ้า ความรักจึงบังเกิดมา

ให้เป็นภาษาทางใจ ให้ไว้เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

รักคือความอ่อนโยน รัก นำทางสู่ความสำเร็จ เป็นจริงสมใจ

รักคือเธอและฉัน รักคือความผูกพันยิ่งใหญ่ จากใจของเรา เพราะเราคู่กัน

Be the first to like.
loading...