เนื้อเพลง เธอคนเดียว – etc

เพลง : เธอคนเดียว

ศิลปิน : etc

เนื้อเพลง :

ของที่ดีที่สุด ฉันไม่เคยอยากได้

แม้มีค่าเท่าไหร่ ฉันไม่อยากมีไว้

หากมันไม่มีใครมาชื่นชม สิ่งเหล่านั้นคงไม่มีความหมาย

แค่…เธอเท่านั้น เธอคือคนทำให้มันสำคัญ

ความสุขฉัน คือ การได้มีเธอ

คือการได้รักเธอ เท่านั้นที่ต้องการ

ไม่มีเธอ….ฉันคงหลงทาง

คงอ้างว้างและไร้จุดหมาย

จะขอมอบหัวใจ และ ชีวิตไว้เพื่อเธอ

**

สถานที่ดีที่สุด ฉันไม่ปรารถนา

แม้งดงามสูงค่า ฉันไม่อยากมีไว้

***

เธอคือของขวัญล้ำค่า คือคนนำทางหัวใจ

ฉันขอสัญญาว่าจะ เคียงเธอไม่เปลี่ยนไป

Be the first to like.
loading...