เนื้อเพลง คนดนตรี – รวมศิลปิน

เพลง : คนดนตรี

ศิลปิน : รวมศิลปิน

เนื้อเพลง :

คนทำเพลงแต่งเป็นเพลงมา

เพลงจงพาความคิดลอยไป

เป็นทำนองคำร้องดังใจ

สื่อความหมายความคิดตัวเอง

คนบรรเลงแต่งปรุงดนตรี

ทำดนตรีให้สีสวยงาม

เรียงทำนองสอดคล้องไปตาม…..

Be the first to like.
loading...