เนื้อเพลง it s you – super junior

เพลง : it s you

ศิลปิน : super junior

เนื้อเพลง :

너라고 (너라고) 너라고 (너라고) 난 너뿐이라고 (너라고) 너라고

นอ รา โก (นอ รา โก) นอ รา โก (นอ รา โก) นัน นอ ปู นี รา โก (นอ รา โก) นอ รา โก

คุณ (คุณ) คุณ (คุณ) ผมต้องการเพียงแค่คุณคนเดียว (คุณ) คุณ

다른 사랑 필요 없어 난 그냥 너라고

ทา รึน ซา รัง พี รโย ออบ ซอ นัน คือ นยัง นอ รา โก

ผมไม่ต้องการความรักอื่นใดอีก แค่เพียงคุณ

다시 한번 울어봐도 난 그냥 너라고

ทา ชี ฮัน บอน อู รอ บวา โด นัน คือ นยัง นอ รา โก

ผมร้องไห้ออกมาอีกครั้ง ก็เพราะคุณ

이미 너는 다른 사랑 있겠지만

อี มี นอ นึน ทา รึน ซา รัง อิท เกท จิ มัน

คุณมีคนรักอื่นอยู่แล้วแต่ว่า..

어쩔 수가 없어 다시 들이 킬 순 없어 Oh

ออ จอล ซู กา ออบ ซอ ทา ชี ดือ รี กิล ซู ออบ ซอ Oh

ผมไม่สามารถทำอะไรได้เลย Oh

니 눈빛이 들어오던 순간에

นี นุน บี ชี ดือ รอ โอ ตอน ซุน กา เน

ในเวลานั้นที่สายตาของคุณมองมา

가슴 깊이 못을 박던 순간에

คา ซึม คี พี โม ซึล พัค ตอน ซุน กา เน

ผมไม่สามารถจะตอกมันให้จำเอาไว้ในส่วนลึกของหัวใจได้

이런 없이 바로 너를 선택했어

อี รอน ออบ ชี พา โร นอ รึล ซอน แทก เทท ซอ

ถึงจะเป็นอย่างนั้น ผมก็ยังเลือกคุณอยู่ดี

그래 난 너라고

คือ เร นัน นอ รา โก

แค่เพียงคุณ

Oh 난 그 누가 누가 뭐래도 나는 상관 없다고

Oh นัน คือ นู กา นู กา มวอ เร โด นา นึน ซัง กวัน ออบ ตา โก

Oh ผมไม่สนใจว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับใครก็ตาม

그 누가 누가 욕해도 너만 바라본다고

คือ นู กา นู กา ยก เค โด นอ มัน พา รา บน ตา โก

ต่อให้ใครๆด่า ผมก็จะมองแค่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้น

나 다시 태어난대도 오직 너뿐이라고 짹깍짹깍 시간이 흘러도

นา ทา ชี แท ออ นัน เด โด โอ จิก นอ ปู นี รา โก เจก กัก เจก กัก ชี กา นี ฮึล รอ โด

ให้ผมเกิดใหม่อีกครั้ง ผมก็ยังจะมีคุณแค่เพียงคนเดียว… เวลาที่ล่วงเลยไป

Oh 널 사랑한다 말해도 천번 만번 말해도

Oh นอ ซา รัง ฮัน ตา มัล โด ชอน บอน มัน บอน มัล เฮ โด

Oh ผมบอกว่าผมรักคุณ พันครั้ง หมื่นครั้ง

내 가슴속 다 불타고 마른 입술 닮도록

เน คา ซึม ซก ทา พุล ทา โก มา รึล อิบ ซุล ทัล โท รก

ต่อให้หัวใจผมมอดไหม้ ริมฝีปากต้องแห้งผาก

나 다시 태어난대도 오직 너뿐이라고 짹깍짹깍 시간이 흘러도

นา ทา ชี แท ออ นัน เด โด โอ จิก นอ ปู นี รา โก เจก จัก เจก กัก ชี กา นี ฮึล รอ โด

ให้ผมเกิดใหม่อีกครั้ง ผมก็ยังจะมีคุณแค่เพียงคนเดียว… เวลาที่ล่วงเลยไป

Oh Oh Only for you Oh Oh Only for you

Oh Oh Only for you Oh Oh Only for you

Oh Oh Only for you Oh Oh Only for you

Oh Oh Only for you

아무 말도 필요 없어 난 그냥 너라고

อา มู มัล โด พี รโย ออบ ซอ นัน คือ นยัง นอ รา โก

ผมไม่ต้องการคำพูดอะไรทั้งนั้น แค่เพียงคุณ

너무 늦었다고 해도 난 그냥 너라고

นอ มู นือ จอท ตา โก เฮ โด นัน คือ นยัง นอ รา โก

ต่อให้มันสายเกินไป ผมก็ยังจะมีแค่คุณ

잘 못된 사랑인걸 알고 있지만

ชัล มท ดเวน ซา รา งิน กอล อัล โก อิท จิ มัน

ผมรู้ ผมไม่สามารถเป็นคนรักที่ดีได้ แต่ว่า..

포기 할 수없어 절대 놓칠 수는 없어 Oh Oh

โพ กิ ฮัล ซู ออบ ซอ ชอล เด นท ชิล ซู นึน ออบ ซอ Oh Oh

ผมก็จะไม่ยอมแพ้ ผมจะไม่ปล่อยคุณไปเด็ดขาด Oh Oh

차디찬 내 입술은 또 부르네

ชา ดี ชัน เน อิบ ซู รึน โต พู รือ เน

ริมฝีปากของผมแข็งไปหมดแต่ผมก็ยังร้องเรียกคุณอีกครั้ง

뜨거웁게 너를 찾아 외치네

ตือ กอ อุบ เก นอ รึล ชา จา วี ชี เน

ผมตะโกนเรียกหาคุณ

불러봐도 대답 없는 너이지만 널 기다린다고

พุล รอ บวา โด แท ดา บอบ นึน นอ อี จิ มัน นอล คี ตา ริน ตา โก

แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา ถึงอย่างนั้นผมก็จะรอคุณ

Oh 난 그 누가 누가 뭐래도 나는 상관 없다고

Oh นัน คือ นู กา นู กา มวอ เร โด นา นึน ซัง กวัน ออบ ตา โก

Oh ผมไม่สนใจว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับใครก็ตาม

그 누가 누가 욕해도 너만 바라본다고

คือ นู กา นู กา ยก เค โด นอ มัน พา รา บน ตา โก

ต่อให้ใครๆด่า ผมก็จะมองแค่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้น

나 다시 태어난대도 오직 너뿐이라고 짹깍짹깍 시간이 흘러도

นา ทา ชี แท ออ นัน เด โด โอ จิก นอ ปู นี รา โก เจก กัก เจก กัก ชี กา นี ฮึล รอ โด

ให้ผมเกิดใหม่อีกครั้ง ผมก็ยังจะมีคุณแค่เพียงคนเดียว… เวลาที่ล่วงเลยไป

Oh 널 사랑한다 말해도 천번 만번 말해도

Oh นอ ซา รัง ฮัน ตา มัล โด ชอน บอน มัน บอน มัล เฮ โด

Oh ผมบอกว่าผมรักคุณ พันครั้ง หมื่นครั้ง

내 가슴속 다 불타고 마른 입술 닮도록

เน คา ซึม ซก ทา พุล ทา โก มา รึล อิบ ซุล ทัล โท รก

ต่อให้หัวใจผมมอดไหม้ ริมฝีปากต้องแห้งผาก

나 다시 태어난대도 오직 너뿐이라고 짹깍짹깍 시간이 흘러도

นา ทา ชี แท ออ นัน เด โด โอ จิก นอ ปู นี รา โก เจก จัก เจก กัก ชี กา นี ฮึล รอ โด

ให้ผมเกิดใหม่อีกครั้ง ผมก็ยังจะมีคุณแค่เพียงคนเดียว… เวลาที่ล่วงเลยไป

Oh Oh Only for you Oh Oh Only for you

난 너라고 너라고 나는

นัน นอ รา โก นอ รา โก นา นึน

ผมต้องการแค่เพียงคุณ

(왜 모르니 왜모르니)

(เว โม รือ นี เว โม รือ นี)

ทำไมคุณถึงไม่รู้ล่ะ ทำไมคุณถึงไม่รู้อะไรเลย

난 너라고 너라고 나는 난

นัน นอ รา โก นอ รา โก นา นึน นัน

ผมต้องการแค่เพียงคุณ

Oh 난 그 누가 누가 뭐래도 나는 상관 없다고

Oh นัน คือ นู กา นู กา มวอ เร โด นา นึน ซัง กวัน ออบ ตา โก

Oh ผมไม่สนใจว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับใครก็ตาม

그 누가 누가 욕해도 너만 바라본다고

คือ นู กา นู กา ยก เค โด นอ มัน พา รา บน ตา โก

ต่อให้ใครๆด่า ผมก็จะมองแค่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้น

나 다시 태어난대도 오직 너뿐이라고 짹깍짹깍 시간이 흘러도

นา ทา ชี แท ออ นัน เด โด โอ จิก นอ ปู นี รา โก เจก กัก เจก กัก ชี กา นี ฮึล รอ โด

ให้ผมเกิดใหม่อีกครั้ง ผมก็ยังจะมีคุณแค่เพียงคนเดียว… เวลาที่ล่วงเลยไป

Oh 널 사랑한다 말해도 천번 만번 말해도

Oh นอ ซา รัง ฮัน ตา มัล โด ชอน บอน มัน บอน มัล เฮ โด

Oh ผมบอกว่าผมรักคุณ พันครั้ง หมื่นครั้ง

내 가슴속 다 불타고 마른 입술 닮도록

เน คา ซึม ซก ทา พุล ทา โก มา รึล อิบ ซุล ทัล โท รก

ต่อให้หัวใจผมมอดไหม้ ริมฝีปากต้องแห้งผาก

나 다시 태어난대도 오직 너뿐이라고 짹깍짹깍 시간이 흘러도

นา ทา ชี แท ออ นัน เด โด โอ จิก นอ ปู นี รา โก เจก จัก เจก กัก ชี กา นี ฮึล รอ โด

ให้ผมเกิดใหม่อีกครั้ง ผมก็ยังจะมีคุณแค่เพียงคนเดียว… เวลาที่ล่วงเลยไป

너라고 (너라고) 너라고 (너라고) 난 너뿐이라고 (너라고) 너라고

นอ รา โก (นอ รา โก) นอ รา โก (นอ รา โก) นัน นอ ปู นี รา โก (นอ รา โก) นอ รา โก

คุณ (คุณ) คุณ (คุณ) ผมต้องการเพียงแค่คุณคนเดียว (คุณ) คุณ

Be the first to like.
loading...