เนื้อเพลง น้ำคือชีวิต – คาราบาว

เพลง : น้ำคือชีวิต

ศิลปิน : คาราบาว

เนื้อเพลง :

เพลง :น้ำคือชีวิต

ศิลปิน :คาราบาว เฉลียง โมเดิร์นด็อก

คำร้อง :ประภาส ชลศรานนท์

ทำนอง :จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน

น้ำคือชีวิตเพราะน้ำคือชีวิต

ทั้งเกิดก่อและหล่อเลี้ยง ทำลายและเยียวยา

รักน้ำรักชีวิต รู้น้ำรู้ชีวิต

มองลำธารผ่านความคิด มองชีวิตอย่างพอเพียง

ตราบใดที่ฟ้ายังมีเมฆ ตราบใดที่น้ำยังรินไหล

ตราบใดผืนดินมีหมอกไอ ตราบนั้นชีวิตจะกลับมา

พ่อจึงสอนเราให้ทำฝน เก็บกักน้ำไว้บนภูบนผา

ชะลอน้ำไม่ให้ไหลบ่า ให้ดินชุ่มชื้นทั้งผืนป่า

เมือแหล่งน้ำสมบูรณ์ก็เกื้อกูลป่า

หลากชีวิตนานา จึงมารวมกัน

เมื่อพายุมาพาลมฝน ตกหนักเสียจนน้ำท่วมเมือง

ทะเลก็ขึ้นมาหนุนเนื่อง ชีวิตที่ครบจึงขาดหาย

พ่อจึงสอนเราให้กั้นน้ำ ขุดบ่อให้มันมารวมไว้

ต้องยมอเสียนาและเสียไร่ เพื่อจะรักษาบ้านเมืองไว้

และเมื่อฝนร้างลงพ่อคงตั้งใจ เรามีน้ำเก็บไว้ในยามแร้นแค้น

น้ำคือชีวิต เพราะน้ำคือชีวิต

ทั้งเกิดก่อและหล่อเลี้ยง ทำลายและเยียวยา

รักน้ำรักชีวิต รู้น้ำรู้ชีวิต

มองลำธารผ่านความคิด มองชีวิตอย่างพอเพียง

หนึ่งคนใช้น้ำเพียงหนึ่งถัง หนึ่งถังน้ำดึกลายเป็นเน่า

หมื่นแสนน้ำเสียรวมกันเข้า ชีวิตในน้ำจึงจากไป

พ่อจึงสอนเราให้กรองน้ำ ก่อนปล่อยไหลลงทะเลใหญ่

ให้ลมฟ้าฟื้นคืนน้ำใส ให้ต้นไม้ฟื้นคืนน้ำใหม่

ป่าชายเลนสมบูรณ์และเพิ่มพูนได้

กุ้งปูหอยที่หาย หวนคืนดังเดิม

จากฟ้าสู่เขา จากเขาสู่เมือง

จากเมืองสู่เมือง และจากเมืองสู่ทะเล

พ่อเฝ้ามอง พ่อเฝ้าทำ

ให้ทุกหยดน้ำ เป็นทุกหยาดของชีวิต

หากมองเห็นฟ้ายังมีเมฆ นั่นคืนผืนดินไม่สิ้นหวัง

หากมองเห็นน้ำยังไหลหลั่ง อีกครั้งชีวิตจะสืบสาน

พ่อจึงสอนเราให้มองน้ำ และลองย้อนมองถึงคืนวัน

ตักตวงผู้เดียวหรือแบ่งปัน ทำลายต้นน้ำหรือป้องกัน

หลากชีวิตสมบูรณ์ต้องเกื้อกูลกัน

คนกับน้ำผูกพัน รวมเป็นหนึ่งเดียว

น้ำคือชีวิต เพราะน้ำคือชีวิต

ทั้งเกิดก่อและหล่อเลี้ยง ทำลายและเยียวยา

รักน้ำรักชีวิต รู้น้ำรู้ชีวิต

มองลำธารผ่านความคิด มองชีวิตอย่างพอเพียง

มองลำธารผ่านความคิด มองชีวิตอย่างพอเพียง

Be the first to like.
loading...