เนื้อเพลง super girl – Superjunior m

เพลง : super girl

ศิลปิน : Superjunior m

เนื้อเพลง :

Super Girl – SJ M

[Kyuhyun] Oh~ 超級超級的女孩

[Kyuhyun] Oh~ เชา จี เชา จี เตอ นวี่ ไห

[Kyuhyun] Oh~ Super Super Girl

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~

[Siwon] 看我看看我 不要总是想着他

[Siwon] คั่น หว่อ คั่น คั่น หว่อ ปู้ เย่า จ่ง ซื่อ เสี่ยง เจ่อ ทา

[Siwon] มองฉันมองๆฉัน ไม่ต้องไปคิดถึงผู้ชายคนนั้น

[Siwon] 不爱不爱他不爱你

[Siwon] ปู้ อ้าย ปู้ อ้าย ทา ปู้ อ้าย หนี่

[Siwon] ไม่ต้องไปรัก ผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้รักคุณ

[Siwon] 你的完美胜过他

[Siwon] ทา เตอ หวัน เหม่ย เซิ่ง กั้ว ทา

[Siwon] คุณนั้นดีสมบูรณ์แบบที่เอาชนะผู้ชายคนนั้น

[Kyuhyun] 不要再盯着那手机

[Kyuhyun] ปู๋ เย่า ไจ้ ติง เจ่อ น่า โส่ว จี

[Kyuhyun] ไม่ต้องมั่วแต่จ้องมองโทรศัพท์นั้น

[Kyuhyun] 不要再那三心二意

[Kyuhyun] ปู๋ เย่า ไจ้ น่า ซาน ซิน เออร์ อี้

[Kyuhyun] ไม่ต้องเหลียวซ้ายแลขวา

[Kyuhyun] 你明白的 你清楚的 我超級的女孩

[Kyuhyun] หนี่ หมิง ไป๋ เจอ หนี่ ชิง ชู่ เตอ หว่อ เชา จี เตอ นวี่ ไห

[Kyuhyun] คุณเข้าใจ ว่าคุณคือ Super Girl ของผม

[Ryeowook] 有时候想起他送你的花 丢掉快丢掉吧

[Ryeowook] โย่ว สือ โฮ่ว เซี่ยง ฉี่ ทา ซ่ง หนี่ เตอ ฮัว ติว เตียว ไคว่ ติว เตี้ยว ป่า

[Ryeowook] มีบางครั้งที่คุณคิดถึงดอกไม้ที่เขาให้ (เอาความคิดนั้นออกไปซะ)

[Ryeowook] 还有他那最迷人的微笑 忘掉快忘掉吧

[Ryeowook] ไห โย่ว ทา น่า จุ้ย มี่ เริ๋น เตอ เวย เสี้ยว ว่าง เตียว ไคว่ ว่าง เตียว ป่า

[Ryeowook] รอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของเขา ลืมมันไปซะ

[Ryeowook] 他的温柔还会让颠倒 醒来快醒来吧

[Ryeowook] ทา เตอ เวิ่น โรยว ไห ฮุ่ย รย่าง เตียน เต้า ซิ่ง หลาย ไคว่ ซิ่ง ไหล ป่า

[Ryeowook] และความอ่อนโยนของเขาอาจทำให้คุณกลับไป ตื่นเร็วตื่นจากความฝัน

[Ryeowook] 你的好是多么神秘

[Ryeowook] หนี่ เตอ ห่าว ซื่อ ตัว เมอ เซิน มี่

[Ryeowook] ตัวของคุณช่างลึกลับเหลือเกิน

[Ryeowook] 请让我好好地保密

[Ryeowook] ชิ่ง รย่าง หว่อ ห่าว ห่าว ตี้ เปา มี่

[Ryeowook] ได้โปรดบอกฉันให้ช่วยรักษามันที

[All] Oh My Super girl 你是我的 Baby girl

Oh My Super girl หนี่ ซื่อ หว่อ เตอ Baby girl

Oh My Super girl คุณเป็น Baby girl ของฉัน

他看不见你的美丽 平凡背后的魔力

ทา คั่น ปู๋ เจี้ยน หนี่ เตอ เหม่ย ลี่ ผิง ฟ่าน เป่ย โฮ่ว เตอ ม๋อ ลี่

เขานะไม่เห็นความงามของคุณ ราวกับถูกบดบังด้วยเวทย์มนต์

Oh My Super girl 我是你的 Super man

Oh My Super girl หว่อ ซื่อ หนี่ เตอ Super man

Oh My Super girl ฉันเป็น Super man ของคุณ

你的眼神让我着迷

หนี่ เตอ เหยี่ยน เซิน รย่าง หว่อ เจ่อ มี่

ดวงตาของคุณทำให้ฉันหลงใหล

为了你 我什么都愿意

เว่ย เลอ หนี่ หว่อ เซิน เมอ โตว เยวี๋ยน อี้

เพื่อคุณนั้นฉันยินดี(ฉันยอม)

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~ My Love

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~ My Love

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~ My Love

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~ My Love

[Donghae] 看我看看我 不要总是随着他

[Donghae] คั่น หว่อ คั่น คั่น หว่อ ปู๋ เย่า จ่ง ซื่อ ซุ๋ย เจ่อ ทา

[Donghae]มองฉันมองๆฉัน ที่ไม่ใช่ผู้ชายคนนั้น

[Donghae]如果他说喜欢你 就算再忙也能够等到你

[Donghae] หรู กั่วทา ซัว สี่ ฮวน หนี่ จิ้ว ซ่วน ไจ้ หมาง ทาเยี่ย เหนิง โก้ว เต้า หนี่

[Donghae] ถ้าเขาบอกว่าต้องการคุณ แม้ว่าจะยุ่งยากอย่างไรก็สามารถที่จะรอคุณ

[Zhoumi] 那一定是他说的谎话

[Zhoumi] น่า อี๋ ติ้ง เย่า ซื่อ ทา เตอ ฮวง ฮั่ว

[Zhoumi] นั้นเป็นสิ่งที่เขาโกหกคุณ

[Zhoumi] 那一定不是真心的话

[Zhoumi] น่า อี๋ ติ้ง ปู๋ ซื่อ เจิน ซิน เตอ ฮั่ว

[Zhoumi] นั้นไม่ใช่คำพูดที่ชื่อสัตย์

[Zhoumi] Oh~ 别相信吧 离开吧

[Zhoumi] Oh~ เปี๋ย เซี่ยง ซิน ป่า ลี่ ไค ป่า

[Zhoumi] Oh~ อย่าได้เชื่อคำพูดนั้น

[Zhoumi] Oh~ 快到我的身边来

[Zhoumi] Oh~ ไคว่ เต้า หว่อ เตอ เซิน เปียน หลาย

[Zhoumi] Oh~ มาอยู่ใกล้ๆฉัน

[Kyuhyun] 有时候想起他送你的花

[Kyuhyun] โย่ว สือ โฮ่ว เซี่ยง ฉี่ ทา ซ่ง หนี่ เตอ ฮัว

[Kyuhyun] มีบางครั้งที่คุณคิดถึงดอกไม้ที่เขาให้

[Hankyung] 丢掉快丢掉吧

[Hankyung] ติว เตียว ไคว่ ติว เตี้ยว ป่า

[Hankyung] (เอาความคิดนั้นออกไปซะ)

[Kyuhyun] 还有他那最迷人的微笑

[Kyuhyun] ไห โย่ว ทา น่า จุ้ย มี่ เริ๋น เตอ เวย เสี้ยว

[Kyuhyun] รอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของเขา

[Hankyung] 忘掉快忘掉吧

[Hankyung] ว่าง เตียว ไคว่ ว่าง เตียว ป่า

[Hankyung] ลืมมันไปซะ

[Kyuhyun] 他的温柔还会让颠倒

[Kyuhyun] ทา เตอ เวิ่น โรยว ไห ฮุ่ย รย่าง เตียน เต้า

[Kyuhyun] และความอ่อนโยนของเขาอาจทำให้คุณกลับไป

[Hankyung] 醒来快醒来吧

[Hankyung] ซิ่ง หลาย ไคว่ ซิ่ง ไหล ป่า

[Hankyung] ตื่นเร็วตื่นจากความฝัน

[Kyuhyun]你的好是多么神秘

[Kyuhyun] หนี่ เตอ ห่าว ซื่อ ตัว เมอ เซิน มี่

[Kyuhyun] ตัวของคุณช่างลึกลับเหลือเกิน

[Kyuhyun]请让我好好地保密

[Kyuhyun] ชิ่ง รย่าง หว่อ ห่าว ห่าว ตี้ เปา มี่

[Kyuhyun] ได้โปรดบอกฉันให้ช่วยรักษามันที

[All] Oh My Super girl 你是我的 Baby girl

Oh My Super girl หนี่ ซื่อ หว่อ เตอ Baby girl

Oh My Super girl คุณเป็น Baby girl ของฉัน

他看不见你的美丽 平凡背后的魔力

ทา คั่น ปู๋ เจี้ยน หนี่ เตอ เหม่ย ลี่ ผิง ฟ่าน เป่ย โฮ่ว เตอ ม๋อ ลี่

เขานะไม่เห็นความงามของคุณ ราวกับถูกบดบังด้วยเวทย์มนต์

Oh My Super girl 我是你的 Super man

Oh My Super girl หว่อ ซื่อ หนี่ เตอ Super man

Oh My Super girl ฉันเป็น Super man ของคุณ

你的眼神让我着迷

หนี่ เตอ เหยี่ยน เซิน รย่าง หว่อ เจ่อ มี่

ดวงตาของคุณทำให้ฉันหลงใหล

为了你 我什么都愿意

เว่ย เลอ หนี่ หว่อ เซิน เมอ โตว เยวี๋ยน อี้

เพื่อคุณนั้นฉันยินดี(ฉันยอม)

[Kyuhyun] 开心地 难过他

[Kyuhyun] ไค ซิน ตี้ หนาน กั้ว ทา

[Kyuhyun]ตอนที่คุณมีความสุขและเสียใจ

[Zhoumi] 答应你 都陪你 都陪你

[Zhoumi] ต้า ไก้ หนี่ โตว เพ่ย หนี่ โตว เพ่ย หนี่

[Zhoumi] ผมสัญญาว่าจะอยู่ข้างๆคุณ อยู่ข้างๆคุณ

(都陪你都陪你)

(โตว เพ่ย หนี่ โตว เพ่ย หนี่)

(ผมจะอยู่กับคุณ ผมจะอยู่กับคุณ)

[Ryeowook] 准备了全世界最好的爱 最贵的爱

[Ryeowook] จุ่น เป้ย เลอ จิน ซื่อ เจี้ย ห่าว เตอ อ้าย จุ้ย กุ่ย เตอ อ้าย

[Ryeowook] พร้อมเตรียมการความรักที่ดีที่สุด ในความรักของโลกมีราคาแพงที่สุด(มีค่าที่สุด)

[Ryeowook] 等你搬进我的心里来

[Ryeowook] รอให้คุณเข้าไปอยู่ในหัวใจของฉัน

(幸福的权利放弃)

(ซิน ฟู๋ เตอ ชวน ลี่ ฟ่าง ชี)

(ผมยอมเพื่อให้ได้ความสุข)

(全世界最完美的唯一)

(จิน ซื่อ เจี้ย จุ้ย เยวี๋ยน เหม่ย เตอ เวย อี)

(โลกที่เหมาะสมและสวยงามที่สุด)

[All] Oh My Super girl 你是我的 Baby girl

Oh My Super girl หนี่ ซื่อ หว่อ เตอ Baby girl

Oh My Super girl คุณเป็น Baby girl ของฉัน

他看不见你的美丽 平凡背后的魔力

ทา คั่น ปู๋ เจี้ยน หนี่ เตอ เหม่ย ลี่ ผิง ฟ่าน เป่ย โฮ่ว เตอ ม๋อ ลี่

เขานะไม่เห็นความงามของคุณ ราวกับถูกบดบังด้วยเวทย์มนต์

Oh My Super girl 我是你的 Super man

Oh My Super girl หว่อ ซื่อ หนี่ เตอ Super man

Oh My Super girl ฉันเป็น Super man ของคุณ

你的眼神让我着迷

หนี่ เตอ เหยี่ยน เซิน รย่าง หว่อ เจ่อ มี่

ดวงตาของคุณทำให้ฉันหลงใหล

[Kyuhyun] 你是我最超級的女孩 (别再等待等待)

[Kyuhyun] หนี่ ซื่อ หว่อ จุ้ย เชา จี เตอ นวี่ ไห (เปี๋ย ไจ้ เติ่ง ไต้ เติ่ง ไต้)

[Kyuhyun] คุณคือ Super Girl ของผม (รอไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้ว)

[Kyuhyun] 跟着我一起飞到未来 (爱情不用彩排彩排)

[Kyuhyun] เกิน เจ่อ หว่อ อี้ ฉี่ เฟย เต้า เหว่ย หลาย (อ้าย ชิ่ง ปู๋ ย่ง ไฉ พาย ฉาย ผาย)

[Kyuhyun] ก้าวไปในอนาคตพร้อมฉัน (เหมือนกับรักที่ไม่มีสี)

[Ryeowook] 你是我最超級的女孩 (别再等待等待)

[Ryeowook] หนี่ ซื่อ หว่อ จุ้ย เชา จี เตอ นวี่ ไห (เปี๋ย ไจ้ เติ่ง ไต้ เติ่ง ไต้)

[Ryeowook]ผมนั้นตามใจคุณอยู่แล้ว (รอไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้ว)

[Ryeowook] 跟着我一起飞到未来 (爱情不用彩排彩排)

[Ryeowook] เกิน เจ่อ หว่อ อี้ ฉี่ เฟย เต้า เหว่ย หลาย (อ้าย ชิ่ง ปู๋ ย่ง ไฉ พาย ฉาย ผาย)

[Ryeowook] ก้าวไปในอนาคตพร้อมฉัน (เหมือนกับรักที่ไม่มีสี)

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~ My Love

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~ My Love

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~ My Love

Oh~ Oh~ Oh~ Oh~ My Love

Be the first to like.
loading...