เนื้อเพลง Geu Rae Do… Sarang Ee Da – Shin Seung Hoon

เพลง : Geu Rae Do… Sarang Ee Da

ศิลปิน : Shin Seung Hoon

เนื้อเพลง :

난 사랑이 보여도 못보는체 지나죠

Nan sarangi boyodo mothbonunche jinajyo

นัน ซารังงี โพยอโด มดโบนึนเช จินาจโย

난 사랑인걸 알아도 다른 이름을 붙이고

Nan sarangingol arado darun irumul buthigo

นัน ซารังงีนกอล อาลาโด ทารึน อีรึมมึล บูทีโก

난 사랑이 들려도 못들은체 지나죠

Nan sarangi dullyodo mothdurunche jinajyo

นัน ซารังงี ดึลรยอโด มดดือรึลเช จินาจโย

내 울음을 덮으려 큰 소리로 웃는데

Ne urumul dophuryo khun soriro udnunde

เน อุรึมมึล โดพือรยอ คึน โซรีโร อุสนึนเด

****사랑이 내 사랑이 그렇게도 나쁜가요

Sarangi ne sarangi Gurohgedo nappungayo

ซารังงี เน ซารังงี คือรอคเคโด นาปึนกาโย

사랑하면 다들 행복한데 나만 우네요

Saranghamyon dadul hengboghande Naman uneyo

ซารังฮามยอน ทาดึล เฮงบ๊กคันเด นามัน อุเนโย

내게만 왜 내게만 이렇게도 아픈거죠

Negeman we negeman Irohgedo aphungojyo

เนเกมัน เว เนเกมัน อีรอคเคโด อาพึนกอโจ

뭐든 버릴텐데 이 사랑만 허락된다면

Mwodun boriltende i sarangman Horagdoendamyon

มวอดึน พอรีรเทนเด อี ซารังมัน ฮอรักดเวนดามยอน

난 사랑이 아파도 멍든 체로 살아요

Nan sarangi aphado Mongdun chero sarayo

นัน ซารังงี อาพาโด มองดึน เชโร ซาราโย

눈물로 씻어가도 나아지질 않는데

Nunmullo sshisogado na ajijil anhnunde

นุนมุลโร ชิสซอกาโด นา อาจิชิล อันนึนเด

****사랑이 내 사랑이 그렇게도 나쁜가요

Sarangi ne sarangi Gurohgedo nappungayo

ซารังงี เน ซารังงี คือรอคเคโด นาปึนกาโย

사랑하면 다들 행복한데 나만 우네요

Saranghamyon dadul hengboghande Naman uneyo

ซารังฮามยอน ทาดึล เฮงบ๊กคันเด นามัน อุเนโย

내게만 왜 내게만 이렇게도 아픈거죠

Negeman we negeman Irohgedo aphungojyo

เนเกมัน เว เนเกมัน อีรอคเคโด อาพืนกอโจ

뭐든 버릴텐데 이 사랑만 허락된다면

Mwodun boriltende i sarangman Horagdoendamyon

มวอดึน พอรีรเทนเด อี ซารังมัน ฮอรักดเวนดามยอน

소중한 것은 모두들 떠나는 것 같아서

Sojunghan gosun modudul Tonanun god gathaso

โซจุงฮัน กอสซึน โมดูดึล ตอนานึน กอต คาทาซอ

잃기 싫어서 내 맘 숨겨왔지만

Ilhgi shirhoso ne mam sumgyowajiman

อีนกี ชิลรอซอ เน มัม ซุมกยอวัสจิมัน

그대 밝은 빛에 나의 눈이 멀어버려도

Gude balgun biche naui nuni moroboryodo

คือเด บัลกึน บิชเช นาเอ นุนี มอลอบอรยอโด

사랑의 체한 맘에 아픔만이 더해가도

Sarange chehan mame aphummani dohegado

ซารังเง เชอัน มาเม อาพือมันนี ดอเฮกาโด

죽을만큼 아픈 이 사랑에 내가 사니까

Jugulmankhum aphun i sarange nega sanikka

ชุกุลมันคึม อาพึน อี ซารังเง เนกา ซานิกา

When I see love, I walk by it

When I know it’s love, I make an excuse

When I hear love, I ignore it

To cover my cries, I laugh loudly

Love, is my love that bad?

Love brings happiness, but here I am crying

Why me, why am hurting so much?

I’d give everything away, if this love was permitted

When love hurts me, I continue to live

Wiping my tears doesn’t ease the pain

Love, is my love that bad?

Love brings happiness, but here I am crying

Why me, why am hurting so much?

I’d give everything away, if this love was permitted

Precious things always seem to leave

So I’ve kept my feelings hidden

Your aura is so attracting

That is causes the drunkenness from you love to get worse

I live for this painful love

Be the first to like.
loading...