เนื้อเพลง CELINE DION – MY HEART WILL GO ON

เพลง : CELINE DION

ศิลปิน : MY HEART WILL GO ON

เนื้อเพลง :

Every night in my dreams

I see you. I feel you.

That is how I know you go on.

Far across the distance

And spaces between us

You have come to show you go on.

Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more you open the door

And you’re here in my heart

And my heart will go on and on

Love can touch us one time

And last for a lifetime

And never let’s go till we’re one

Love was when I loved you

One true time I hold to

In my life we’ll always go on

Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more you open the door

And you’re here in my heart

And my heart will go on and on

There is some love that will not

go away

You’re here, there’s nothing I fear,

And I know that my heart will go on

We’ll stay forever this way

You are safe in my heart

And my heart will go on and on

********************************************************

My heart will go on (หัวใจของฉันจะยังคงอยู่)

Every night in my dreams I see you, I feel you,

ทุกราตรีที่ฝันซึ้งถึงสัมผัส

That is how I know you go on.

ก็รู้ชัดเธอมิได้หายไปไหน

Far across the distance and spaces between us

แม้ห้วงลึกไร้รูปเงากั้นเราไกล

You have come to show you go on.

เธอยังมาชิดใกล้ไม่ลับลา

Near, far, wherever you are,

จะไกลใกล้ไม่สำคัญเมื่อมั่นจิต

I believe that the heart does go on.

ว่าดวงใจยังสถิตฤทธ์รักกล้า

Once more, you open the door

พบกันใหม่ให้พลังอีกครั้งครา

And you’re here in my heart,

And my heart will go on and on.

เร้าหัวใจปรารถนา เต้นต่อไป

Love can touch us one time and last for a lifetime,

คือรักแท้ แค่สัมผัส-ตัดไม่ขาด

And never let go till we’re gone.

จวบร่างปราศชีวิน ถวิลใฝ่

Love was when I loved you, one true time I hold to.

รักแท้คือรักเธอเสมอไป

In my life we’ll always go on.

ทุกช่วงวัยที่เหลืออยู่คงคู่เรา

Near, far, wherever you are,

จะไกลใกล้ไม่คำนึงเมื่อซึ้งซับ

I believe that the heart does go on.

เปิดใจรับแรงใจไม่ห่างเหงา

Once more, you open the door

เธออยู่นี่ อยู่ในใจไม่ลบเงา

And you’re here in my heart,

And my heart will go on and on.

คอยปลุกเร้าให้ใจอยู่สู้ชีวัน

You’re here, there’s nothing to fear,

เพราะมีเธอจึงมั่นใจไม่ยอมแพ้

And I know that my heart will go on.

ไม่ท้อแท้ทิ้งให้ใจร้างฝัน

We’ll stay forever this way.

เราจะอยู่อย่างนี้ชั่วนิรันดร์

You are safe in my heart,

And my heart will go on and on.

กู้เธอเพื่อเกื้อใจฉัน-ก้าวมั่นไป

บทภาษาไทย….จิระนันท์ พิตรปรีชา

Be the first to like.
loading...