เนื้อเพลง ต้นรัก – สุเมธ

เพลง : ต้นรัก

ศิลปิน : สุเมธ

เนื้อเพลง :

เช้า… ตื่นนอนทุกเช้าฉันมีหน้าที่นึง

ที่ทำเสมอและเฝ้าทำด้วยใจ

เริ่มจากรดน้ำพรวนดินเล็มกิ่งใบ

ระวังเจ้าหนอนจะชอนไชยอดงาม

หมั่นทำทุกเช้า… หมั่นทำด้วยหัวใจไม่ขาดซักวัน

เย็น… กลับมาถึงบ้านแม้ฉันจะอ่อนแรง

แต่ไม่ทอดทิ้งพร้อมดูแลอย่างเคย

ต้นไม้ที่ฉันฟูมฟักเริ่มงอกเงย

พลิดอกความรักชูยอดอ่อนชื่นใจ

เธอจะรู้ไหม… จากต้นเล็กๆนั่นที่เธอให้มา

ฉัน… เฝ้าปลูกต้นรักเหมือนเป็นตัวแทนรักเรา

เป็นสิ่งช่วยย้ำว่าฉันรักเธอเพียงไหน…

เช่นนี้ไง… ต้นรัก…

เพียง… จากต้นเล็กๆที่เธอให้กับฉัน

ที่เธอฝากฉันช่วยดูแลให้ที

หมั่นคอยรดน้ำพรวนดินดูให้ดี

จนมาบัดนี้เริ่มโตใหญ่งอกงาม

ปลูกด้วยความรัก… ปลูกด้วยทั้งหัวใจสื่อแทนรักเรา

Be the first to like.
loading...
LINE it!