เนื้อเพลง แต้นา – zeletpol

เพลง : แต้นา

ศิลปิน : zeletpol

เนื้อเพลง :

***อีน้องสาวจี๋มีแฟนแล้วกา เป๋นลูกสาวไผช่างถูกใจ๋แต้นา

ไค่ได้ใจดวงน้อยของน้องนั้นมา บ่สนแม้ว่าไผจะผูกใจ๋ได้ก็ตาม

*อ้ายหื้อไปหมดแล้วทั้งใจ๋บ่เผื่อใจ๋ไว้เลย ยอมเสี่ยงเพื่อฮักยิ่งใหญ่

หื้อน้องขะใจ๋มาฮับไปหน่อยแม่สาวน้อยต๋าใส ว่าจ่ะได ฮับใจ๋อ้ายไว้ได้ก่อ

**จะหื้อย่ะจะไดก็บอกมาต้องใจ้เวลาแหมเต้าใด อ้ายนี้ถ้าตั๋วจะแบ่งใจ๋หื้อกันสักหน่อย หื้อย่ะจะไดก็บอกมา บ่ได้ฮักใครบ่อยๆ ใจนี้มันเต็มด้วยฮักที่รอปล่อยหื้อเธอ

อีน้องสาวใสมีไผฮักแล้วก่อนา เป็นดีถูกใจดูไปก็งามต๋า

ไค่ได้ก่อไค่ได้ใจ๋น้องนั้น มาบ่สนแล้วว่าไผจะผูกใจ๋ได้ก็ตาม (ซ้ำ *,**) (ซ้ำ *,**,***)

Be the first to like.
loading...