เนื้อเพลง ring ding dong – shinee

เพลง : ring ding dong

ศิลปิน : shinee

เนื้อเพลง :

Ring Ding Dong

SHINee 3rd Mini Album: 2009, Year Of Us

[จงฮยอน] Baby เน-เก พัน-เฮ-บอ-ริน เน-เก เว อี-เร

— Baby ฉันตกหลุมรักเธอเสียแล้ว ฉันเป็นอะไรนี่!

ทู-รอบ-ดา-โก มุล-รอ-ซอ-จิ มัล-โก

–อย่ากลัวและถอยหนีไป

คือ-นยัง เน-เก มัด-กยอ-บวา-รา ออ-เต My Lady

–มาลองเชื่อใจฉันดู เป็นไง My Lady

[อนยู]

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding

Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring

Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding

[Key] butterfly นอ-รึล มัน-นัน ชอด-ซุน-กัน

— butterfly ตอนฉันเจอเธอครั้งแรก

นู-นี บอน-จัก มอ-รี ซัก เบ-รี ดิง-ดง มุล-รยอด-ซอ

— ฉันดวงตาลุกวาว เสียงดิ๊งด๊องออกมาเต็มหัวฉัน

[อนยู] นัน มัล-ยา มอด-จิน-โนม ชา-คัน-โนม คือ-รอน โน-มึน อา-นิ-จิ-มัน

— ฉันต้องบอกว่า ฉันไม่ใช่คนที่ดูดี ฉันไม่ใช่คนดี ฉันไม่ใช่คนแบบนั้น

นา-รึม-เด-โร คเวน-ชา-นึน Badboy

— แต่ฉันก็เป็นแบดบอยที่ดีนะ

[เทมิน] นอ-นึน มา-ชี butterfly นอ-มู เย-ปึน-เก ปา-จยอด-ซอ

— แม้ว่าเธอเหมือนกับผีเสื้อ แสนเปราะบาง ฉันหลงใหล

นอ-มู ซุน-เฮ ปา-จยอด-ซอ นา-เอ คยอ-เท ดวอ-ยา-เกด-ซอ

— แสนนุ่มนวล ฉันหลงใหล ฉันจะต้องอยู่ข้างกายเธอ

[จงฮยอน] ทอ-นึน คอก-จอง-มา คอก-จอง-มา นา-มัน มี-ดอ-โบ-มยอน ดเว-จา-นา

— อย่ากังวล อย่ากังวลมากไป ถ้าเธอลองเชื่อใจฉันดู

นี-กา นอ-มู มา-เม ทึ-รอ โน-ชิล-ซู ออบ-นึน-กอล

— เธอโดนใจฉันมากมาย ฉันปล่อยให้เธอหลุดมือไม่ได้

[all] baby เน คา-ซือ-มึล มอม-ชุล ซู oh crazy

— baby หัวใจของฉันหยุดเต้น oh crazy

นอ-มู เย-ปอ คยอน-ดิล ซู oh crazy

— เธอสวยมาก จนเกินทน oh crazy

นอ อา-นิ-มยอน พิ-รโย-ออบ-ตา crazy

— ถ้าไม่ใช่เธอก็ไร้ความหมาย crazy

นา เว อี-เร

— ฉันเป็นอะไรนี่!

……….so fantastic

……….so elastic

fantastic fantastic fantastic fantastic

elastic elastic elastic elastic

[อนยู]

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding

[เทมิน] โอ-จิก นอ-มัน ทึล-ริน-ดา

— ได้ยินเธอเพียงเท่านั้น

[อนยู]

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding

[อนยู] มอ-รี ซุ-เก อุล-ริน-ดา

— ดังอยู่ในหัวฉัน

[อนยู]

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding

[Key] เน คา-ซือ-เม อุล-ริน-ดา

— ดังอยู่ในใจฉัน

[อนยู]

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding

[จงฮยอน] I call you butterfly นา-รี คา-มยอน คัล-ซู-รก

— ฉันเรียกเธอว่า ‘ผีเสื้อ’ ถ้าบินไปก็จะยิ่งไปไกล

หมด-ชี บา-คยอ นา-รัน Girl เฮ-ออ-นัล-ซู ออบ-ตา-นึน-กอล

— เธอคือสิ่งฉันไม่สามารถจับไว้ได้ เธอคือสิ่งฉันที่ไม่สามารถหลุดรอดออกไปได้

[Key] นัล ซอน-เทก-เค (โท-รี-คี-จี-มัล-โก)

— เลือกฉัน ( อย่าหันหน้าหนี )

[อนยู] ซอน-เทก-เค (โท-มัง-กา-จิ-มัล-โก)

— เลือกฉัน ( อย่าหนีไป )

[เทมิน] เน-เจ ปา-จิน พา-โบ-อิน นา

— ฉันคือคนโง่ที่หลงรักเธอ

[จงฮยอน] นัล เช-กิม-จยอ-ยา ดเว

— เธอต้องรับผิดชอบฉัน

[all] baby เน คา-ซือ-มึล มอม-ชุล ซู oh crazy

— baby หัวใจของฉันหยุดเต้น oh crazy

นอ-มู เย-ปอ คยอน-ดิล ซู oh crazy

— เธอสวยมาก จนเกินทน oh crazy

นอ อา-นิ-มยอน พิ-รโย-ออบ-ตา crazy

— ถ้าไม่ใช่เธอก็ไร้ความหมาย crazy

นา เว อี-เร

— ฉันเป็นอะไรนี่!

[มินโฮ] นัน ชา-คา-ดี ชา-คัน-จึง-ฮู-กุน-นี คอล-ริน นอ-รึล อี-เฮ-หมด-ทา-เกด-ตา

— ฉันไม่เข้าใจเธอที่มีอาการเป็นโรคคนดีแสนดี

[Key] นอน คา-กึม-ชิก โค-จอง-ดเวน อี-มี-จิ-รึล ทัล-พี อี-ทัล-เฮ-บวา คเวน-ชัน-ดา

— เธอลองสลัดภาพที่ติดตัวนั้นออก ก็ไม่เป็นไรนะ

break out(hey) break out(hey)

break out(hey) break out (hey)

ริง-ดิง-ดิง-ดิง-ดิง-ดิง-ดิด-ดี-ดี-ดี-ดี-ดิด-ดิง ดง-โด-โด-โด-โด-โด-ดง!

[จงฮยอน] ซา-ชิล นัน บุ-รัน-เฮ ออ-ตอ-เค นัล โบ-นึน-จิ

— ความจริงฉันกังวลใจ ทำยังไงเธอถึงจะมองฉัน

[เทมิน] ออ-จอ-มยอน ออ-จอ-มยอน เน-กา โฮ-กา-มึล คัด-โก อิด-นึน-จิ มล-รา

— ไม่รู้ซิ อาจจะ อาจจะ เธออาจจะกำลังมีใจให้ฉัน

[อนยู] อี-โท-รก อัน-จอล-บู-จอล ฮัล-ซู พัก-เก ออบ-ซอ

— ฉันทำอะไรไม่ได้นอกจากกระวนกระวายอยู่อย่างนี้

[จงฮยอน] โท-รี-คิล ซู ออบ-นึน กอล

— ฉันไม่สามารถเปลี่ยนใจได้

[อนยู] complicated girl

— ผู้หญิงเข้าใจยาก

[เทมิน] ชอล-เด No-รัน เท-ดับ-อา-จิ-มา

— อย่าตอบว่า No เด็ดขาด

[จงฮยอน] นา-รัน คเวน-ชา-นึน นัม-จา

— ฉันเป็นผู้ชายที่ดีนะ

[เทมิน] เน-กา มี-ชยอ-บา-ริล-จี มล-รา

— ไม่รู้ซิ ฉันมันบ้าไปแล้ว

[Key] silly Girl (silly girl)

— ผู้หญิงไร้เหตุผล

[อนยู] you’re my miracle (my miracle)

— เธอคือสิ่งมหัศจรรย์ของฉัน

[จงฮยอน] นอ-มัน คา-จิล ซู ออด-ตา-มยอน เน-เกน ทา พิ-รโย-ออบ-นึน กอล

— ถ้าฉันสามารถมีเพียงแค่เธอ ทุกสิ่งก็ไร้ความหมายสำหรับฉัน

[all] baby เน คา-ซือ-มึล มอม-ชุล ซู oh crazy

— baby หัวใจของฉันหยุดเต้น oh crazy

นอ-มู เย-ปอ คยอน-ดิล ซู oh crazy

— เธอสวยมาก จนเกินทน oh crazy

นอ อา-นิ-มยอน พิ-รโย-ออบ-ตา crazy

— ถ้าไม่ใช่เธอก็ไร้ความหมาย crazy

นา เว อี-เร

— ฉันเป็นอะไรนี่!

……….so fantastic

……….so elastic

fantastic fantastic fantastic fantastic

elastic elastic elastic elastic

[อนยู]

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding

[เทมิน] โอ-จิก นอ-มัน ทึล-ริน-ดา

— ได้ยินเธอเพียงเท่านั้น

[อนยู]

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding

[Key] มอ-รี ซุ-เก อุล-ริน-ดา

— ดังอยู่ในหัวฉัน

[อนยู]

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding

[เทมิน] เน คา-ซือ-เม อุล-ริน-ดา

— ดังอยู่ในใจฉัน

[อนยู]

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding Ding Ding

Be the first to like.
loading...