เนื้อเพลง แค่หลับตา – อุ๊

เพลง : แค่หลับตา

ศิลปิน : อุ๊

เนื้อเพลง :

เรายืนห่างกันแค่เพียงเอื้อมมือ ทำไมเธอไม่เห็น

ที่มองดูชัดเจนมันกลับเลือนลาง และต่างเป็นมายา

ที่เห็นคือไม่จริง ที่จริงที่เป็นนั้นเพียงสายตา ก็คงไม่อาจเห็น

ค้นเท่าไหร่ยิ่งไม่เจอ เมื่อไหร่ที่เจอจะเข้าใจ

แค่หลับตา (โลกเหมือนทุกสิ่งเหลือเพียงหนึ่งเดียว)

เธอจะเห็นยามเธอหลับตา (ใช้ใจสัมผัสและมองสิ่งนั้น)

(เธอจะเห็นตัวฉันเป็นอย่างที่เป็น/เธอจะเห็นรุ้งงาม)

ฟ้าไกลสุดตา ทะเลผืนทรายแม้ภูผาชัน หัวใจก็อาจเห็น

แต่ฉันจะอยู่ใกล้กับเธอ ทุกคราวที่ตัวเราห่างไกล

แค่หลับตา (โลกเหมือนทุกสิ่งเหลือเพียงหนึ่งเดียว)

เธอจะเห็นยามเธอหลับตา (ใช้ใจสัมผัสและมองสิ่งนั้น)

(เธอจะเห็นตัวฉันเป็นอย่างที่เป็น/เธอจะเห็นรุ้งงาม)

แค่หลับตา (โลกเหมือนทุกสิ่งเหลือเพียงหนึ่งเดียว)

เธอจะเห็นดวงดาวเท่าขอบฟ้า (ใช้ใจสัมผัสและมองสิ่งนั้น)

เธอจะเห็นความรักข้างในหัวใจ

แค่หลับตา (โลกเหมือนทุกสิ่งเหลือเพียงหนึ่งเดียว)

เธอจะเห็นดวงดาวเท่าขอบฟ้า (ใช้ใจสัมผัสและมองสิ่งนั้น)

เธอจะเห็นความรักข้างในหัวใจ

(โลกเหมือนทุกสิ่งเหลือเพียงหนึ่งเดียว)

(ใช้ใจสัมผัสและมองสิ่งนั้น)

Be the first to like.
loading...