????????? Minh Yeu Nhau Nhe Anh – dong nhi

???? : Minh Yeu Nhau Nhe Anh

?????? : dong nhi

????????? :

Có ?ôi khi tình em th? ? em nào bi?t

Lòng l?nh giá v?i nh?ng ??c mu?n sao m?ng manh

Lòng ng?n ng? anh th?y u s?u

Vì c? sao mãi yêu em

Cho ngày ?ông m?a tuy?t không còn r?i, oh

Tình em còn ?ây dành trao v? anh ?ó

Và ngày tháng s? mãi s??i ?m xua màn ?êm

Cho khóe môi luôn n? n? c??i

Tình ng?t ngây v?i câu ca

Têu và yêu nhau mãi ??ng cách xa

Mong bên em (xua màn ?êm)

M? có em (?êm t?ng ?êm)

Vì khi yêu ai không mong không ??c m?

Khi bên nhau (xua màn ?êm)

Mình Yêu Nhau Nhé Anh (Aloha)

Khi cách xa tim anh mong ch?

Ch? khi g?p em và anh s? nói “I miss you”

?K:

Vòng tay s? mãi ?m áp vì tình anh luôn trao em

?? t?ng ?êm anh mong nh? phút giây bên em

Lòng th?m m? v? ngày mai

Ta bên nhau ng??i yêu nhé

Nguy?n s? mãi không ??i thay vì yêu em, oh

Ng??i ??n th?p ánh sáng ng?t ngào cho bao yêu th??ng

Nh? nhàng ?ôi ta kh? b??c trong c?n m?

Tay trong tay mình k? vai

Tay trong tay cùng sánh ?ôi

Tình ta mãi luôn b?n lâu không nh?t phai

Be the first to like.
loading...
LINE it!