เนื้อเพลง มอเตอร์ไซค์ฮ่าง – ร็อคแสลง

เพลง : มอเตอร์ไซค์ฮ่าง

ศิลปิน : ร็อคแสลง

เนื้อเพลง :

มอเตอร์ไซค์ฮ่าง

ร๊อคแสลง

อ้ายเป็นผู้น่อย

อ้ายเป็นผู้น่อย

คนยุค ใหม่.

ขี่มอเตอร์ไซค์

คันเก่า เขาไม่ แล.

ปิ๊คอัพคันโก้

โต โยต้า มันฮ่างแท้.

มันเที่ยวมาแว

ส่งเจ้า ทุกเซ้าแลง

มันเที่ยวมาแว

ส่งเจ้า ทุกเซ้าแลง

มอ เตอร์ไซค์ฮ่าง

มอ เตอร์ไซค์ฮ่าง

ทางลูก รัง.

ฝุ่นเกาะเกรอะกรัง

จับตัว จนหัว แดง.

ปิ๊คอัพคันโก้

โต โยต้า มาขับ แซง.

ผู้สาวแก้มแดง

เคียงคู่ ไปกับ เขา

ผู้สาวแก้มแดง

เคียงคู่ ไปกับ เขา.

เขา มีรถ รับส่ง.

โฉม ยง ลืม ซ้อน ท้าย เรา.

เขา มียศ มาอวด.

เป็น ตำรวจ ร้อย ตรี มีดาว

จบ นายร้อย

หมาดๆ มาด ไม่เบา.

ส่วนตัวเรา

ราช-ภัฎ พอ กะเชิน

น้ำตาผู้น่อย น้ำตาผู้น่อย

ย้อย ย๊ด หยด.

อยากจะมีรถ

ปิ๊คอัพ ขับเหลือ เกิน.

มอ เตอร์ไซค์ฮ่าง

มอ เตอร์ไซค์ฮ่าง

เขาหมาง เมิน.

อยากจะกู้เงิน

สห-กรณ์ ผ่อนรถ ยนต์.

อยากจะกู้เงิน

สห-กรณ์ ผ่อนรถ ยนต์.

เขา มีรถ รับส่ง.

โฉม ยง ลืม ซ้อน ท้าย เรา.

เขา มียศ มาอวด.

เป็น ตำรวจ ร้อย ตรี มีดาว

จบ นายร้อย

หมาดๆ มาด ไม่เบา.

ส่วนตัวเรา

ราช-ภัฎ พอ กะเชิน

น้ำตาผู้น่อย น้ำตาผู้น่อย

ย้อย ย๊ด หยด.

อยากจะมีรถ

ปิ๊คอัพ ขับเหลือ เกิน.

มอ เตอร์ไซค์ฮ่าง

มอ เตอร์ไซค์ฮ่าง

เขาหมาง เมิน.

อยากจะกู้เงิน

สห-กรณ์ ผ่อนรถ ยนต์.

อยากจะกู้เงิน

สห-กรณ์ ผ่อนรถ ยนต์.

Be the first to like.
loading...