เนื้อเพลง blue tomorrow – sj M

เพลง : blue tomorrow

ศิลปิน : sj M

เนื้อเพลง :

내일이면우리가만나던

เนอิลรีมยอน อูรีกามันนาตอน

저길모퉁이로난다시는갈수없는거죠

ชอกิลโม ทงงีโร นันทาชีนึนกัลซูออบนึนกอโจย

내일이면아침에눈을떠

เนอิลรีมยอนอาชิมเมนูนึนตอ

제일먼저그댈다시는떠올려선안되죠

เชอิลมอนจอคือเดลทาชีนึนตออุลรยอซอนันเดวโจย

이젠 (그댄행복한가요)

อีเจน(คือเดเฮงบกฮันกาโย)

나를 (잊을수있었나요)

นารึล(อิจจึล ซูอิจซอนนาโย)

아직나의입가에맴도는그대의이름

อาจิกนาเออิบกาเอเมมโดนึนคือเดเออีรึม

내일이면그댄나를떠나고

เนอิลรีมยอน คือเดนนารึลตอนาโก

내일이면나의꿈도떠나고

เนอิลรีมยอนนาเอกุมโดตอนาโก

나는어떻게해야하죠

นานึนออตอคเกเฮยาฮาโจย

그댄어떻게날잊을수있나요

คือเดนออตอคเคนัลอิจซึลซูอิจนาโย

시간이지나가도그댈잊지못하면

ชีกานีชีนากาโด คือเดลอิจจีมชฮามยอน

난얼마나더울어야하죠 (oh~ no)

นานอลมานาทออุลรอยาฮาโจย (oh~ no)

이젠그댈사랑하는데

อีเจนคือเดล ซารางฮานึนเด

내방에모든것도

เนพังเงโมดึนกอทโต

작은핸드폰속사진도그댈기억하나봐

ชากึนเฮนดือพนซก ซาจินโดคือเดลคีออกฮานาบวา

버리고 (나의모든걸버리고)

พอรีโก (นาเอโมดึลกอลพอริโก)

지우고 (너의모든걸지우고)

จีอูโก (นอเอโมดึลกอลชีอูโก)

하지만그댄마치마법처럼날이끌고가죠

ฮาจีมัน คือเดน มาชีมาพอบชอรอม นัลรีกึลโคกาโจย

아직도난그댈사랑하는데

อาจิกโดนันคือเดล ซารังฮานึนเด

내겐오직그대만보이는데

เนเกนโอจิก คือเดนมันโบอีนึนเด

어떻게잊을수있나요

ออตอคเค อิจซึลซูอิจนาโย

나는아직도그댈사랑하는데

นานึนอาจิกโด คือเดล ซารางฮานึนเด

사랑해도될까요아니면떠날까요

ซารังเฮโดเทวกาโย อานีมยอนตอนันกาโย

언제까지라도기다릴테니 (oh~ no)

ออนเจกาจีราโดกี คีทาริลเทนี (oh~ no)

다시내게돌아오는날까지

ทาชีเนเกดึลรา โอนึน นัลกาจี

어제의나의여자로돌아와줄순없나요

ออเจเอ นาเอยอจาโร โทราวาจุลชุนออบนาโย

그댈위해해준게난너무없죠

คือเดลวีเฮเฮจุลเกนันนอมูออบโจย

많이힘들게만하고

มานีฮิมดึลเกมันฮาโก

이제야사랑을알게됐는데 oh~

อีเจยา ซารังงึล อัลเกเทวดนึนเด oh~

내일이면그댄나를떠나고

เนอิลรีมยอน คือเดนนารึลตอนาโก

내일이면나의꿈도떠나고

เนอิลรีมยอนนาเอกุมโดตอนาโก

나는어떻게해야하죠

นานึนออตอคเกเฮยาฮาโจย

그댄어떻게날잊을수있나요

คือเดนออตอคเคนัลอิจจึลซูอิจนาโย

시간이지나가도그댈잊지않으면

ชีกานีชีนากาโทคือเดลอิจจีอานือมยอน

다시내게로그대와주겠죠 (oh~ no)

ทาชีเนเกโร คือเดวาจูเกดโจย(oh~ no)

아직도난그댈사랑하는데

อาจิกโดนันคือเดล ซารังฮานึนเด

내겐오직그대만보이는데

เนเกนโอจิก คือเดนโบอีนึนเด

어떻게잊을수있나요

ออตอคเค อิจจึลซูอิจนาโย

사랑해도될까요아니면떠날까요

ซารังเฮโดเทวกาโย อานีมยอนตอนันกาโย

언제까지라도기다릴테니 (oh~ no)

ออนเจกาจีราโดคีี ทาริลเทนี (oh~ no)

내게다시돌아와..

เนเกทาชี โทราวา…

그댈사랑합니다

คือเดล ซารังฮัมนิดา

Be the first to like.
loading...