เนื้อเพลง Snow flower – Seo Young Eun

เพลง : Snow flower

ศิลปิน : Seo Young Eun

เนื้อเพลง :

어느새 길어진 그림자를 따라서

ออ นือ แซ คี รอ จิน คือ ริม จา รึล ตา รา ซอ

ผมเดินตามเงาที่ทอดยาวมาโดยไม่ได้คิด

땅거미 진 어둠 속을 그대와 걷고 있네요.

ตัง กอ มี ชิน ออ ดุม โซ กึล คือ แด วา คอด โก อิน เน โย

ผมอยู่ตรงนี้ เดินมากับคุณในยามพลบค่ำ

손을 마주 잡고 그 언제까지라도

โซ นึล มา จู ชาบ โก คือ ออน เจ กา จี รา โด

จับมือของกันและกัน

함께 있는 것만으로 눈물이 나는걸요..

ฮาม เก อิด นึน กอด มา นือ โร นุน มู รี นา นึน กอล โย

ผมปาดน้ำตาออกไป ด้วยความหวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป

바람이 차가워지는 만큼

พา รา มี ชา กา วอ จี นึน มาน คึม

ลมหนาวพัดมาเหมือนกับว่า

겨울은 가까워오네요.

คยอ อู รึน คา กา วอ โอ เน โย

ฤดูหนาวนั้นใกล้เข้ามาแล้ว

조금씩 이 거리 그 위로

โช กึม ชิก อี กอ รี กือ วี โร

그대를 보내야 했던 계절이 오네요..

คือ แด รึล โบ แน ยา เฮด ตอน เค จอ รี โอ เน โย

ขณะที่เดินไปตามถนน ฤดูที่ผ่านไป ค่อยๆกลับมาอีกครั้ง

* 지금 올해의 첫 눈꽃을 바라보며

ชี กึม โอ เร เย ชอด นุน โก ชึล บา รา โบ มยอ

มองดูหิมะแรกของปี

함께 있는 순간에

ฮาม เก อิด นึน ซุน กา เน

ในตอนนี้เราอยู่ด้วยกัน

내 모든 걸 당신께 주고 싶어,

แน โม ดึน กอล ทัง ชิน เก ชู โก ชิบ พอ

ผมอยากจะให้ทุกๆอย่างกับคุณ

이런 가슴에 그댈 안아요.

อี รอน คา ซือ เม คือ เดร อา นา โย

โอบคุณไว้ในอ้อมกอด

약하기만 한 내가 아니에요,

ยา คา กี มาน นาน แน กา อา นี เย โย

ผมไม่ใช่คนอ่อนแอ

이렇게 그댈 사랑하는데

อี รอ เค คือ เดร ซา ราง ฮา นึน เด

ผมจะรักคุณอย่างนี้

그저 내 맘이 이럴 뿐인 거죠..

คือ จอ แน มา มี อี รอล ปูน อิน กอ จโย

หัวใจของผม จะมีเพียงคุณผู้เดียว

그대 곁이라면 또 어떤 일이라도

คือ แด กยอ ชี รา มยอน โต ออ ตอน อี รี รา โด

할 수 있을 것만 같아,

ฮาล ซู อิด ซึล กอด มาน กา ทา

그런 기분이 드네요.

คือ รอน กี บู นี ดือ เน โย

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ตราบเท่าที่ผมยังอยู่ข้างคุณ ผมทำได้ทุกอย่าง

오늘이 지나고 또 언제까지라도

โอ นือ รี ชี นา โก โต ออน เจ กา จี รา โด

วันนี้จนกระทั่งชั่วนิรันดร์

우리 사랑 영원하길 기도하고 있어요.

อู รี ซา ราง ยอง วอ นา กิล คี โด ฮา โก อิด ซอ โย

ผมอธิษฐานให้ความรักของเราคงอยู่ตลอดไป

바람이 나의 창을 흔들고

พา รา มี นา เย ชา งึล ฮึน ดึล โก

หน้าต่างสั่นไหวท่ามกลางลมที่พัดแรง

어두운 밤마저 깨우면,

ออ ดู อุน พัม มา จอ เก อู มยอน

แม้ว่าผมตื่นขึ้นมาในคืนที่มืดสนิท

그대 아픈 기억마저도

คือ เด อา พึน กี ยอก มา จอ โด

กับความทรงจำของคุณที่แสนเจ็บปวด

내가 다 지워줄게요,

แน กา ดา ชี วอ ชุล เก โย

ทุกอย่างจะถูกลบ

환한 그 미소로..

ฮวา นาน คือ มี โซ โร

ด้วยรอยยิ้มนั้น

끝없이 내리는 새하얀 눈꽃들로,

กืด ออบ ชี แน รี นึน แซ ฮา ยาน นุน กด ตืล โล

เกล็ดหิมะสีขาวที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสาย

우리 걷던 이 거리가

อู รี กอด ตอน อี กอ รี กา

เราพยายามมองข้าม

어느새 변한 것도 모르는 채

ออ นือ เซ พยอ นาน กอด โต โม รือ นึน เช

ความจริงที่เปลี่ยนแปลงไป

환한 빛으로 물들어가요.

ฮวา นาน พี ชือ โร มุล ดือ รอ กา โย

เลือนรางไปกับแสงสว่าง

누군갈 위해 나 살아가나요.

นู กุน กาล วี แฮ นา ซา รา กา นา โย

ผมอยู่เพื่อใคร

무엇이든 다 해주고 싶은

มู ออ ชี ดึน ดา แฮ จู โก ชิบ พึน

การอยากที่จะให้ ไม่ว่าจะเป็นอะไร

이런 게 사랑인 줄 배웠어요.

อี รอน เก ซา รา งิน ชุล แพ วอด ซอ โย

ผมได้เรียนรู้ว่านั่นคือความรัก

혹시 그대 있는 곳 어딘지 알았다면,

ฮก ชี คือ แด อิด นึน กด ออ ดิน จี อา รัด ตา มยอน

ถ้าผมรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน

겨울밤 별이 돼 그대를 비췄을 텐데..

คยอ อุล บัม พยอ รี ทเว คือ แด รึล พี ชยอ ซึล เทน เด

ผมจะเปลี่ยนเป็นดาวในฤดูหนาว คอยส่องแสงให้คุณยามค่ำคืน

웃던 날도 눈물에 젖었던 슬픈 밤에도

อุด ตอน นาล โด นุน มู เร ชอ จอด ตอน ซึล พึน บา เม โด

วันที่เราหัวเราะด้วยกัน คืนที่เต็มไปด้วยความเศร้าและน้ำตา

언제나 그 언제나 곁에 있을게요.

ออน เจ นา คือ ออน เจ นา คยอ เท อิด ซึล เก โย

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ผมจะอยู่ข้างคุณเสมอ

*

울지 말아요, 나를 바라봐요..

อุล จี มา รา โย นา รึล พา รา บวา โย

อย่าร้องไห้สิ …มองมาที่ผม

그저 그대의 곁에서

คือ จอ กือ แด เย กยอ เท ซอ

อยู่ข้างๆคุณ

함께이고 싶은 맘뿐이라고,

ฮาม เก อี โก ชิบ พึน มาม ปู นี รา โก

หัวใจของผมมันอยากอยู่กับคุณเพียงคนเดียว

다신 그댈 놓지 않을게요.

ทา ชิน คือ เดร โน ชี อา นึล เก โย

ผมจะไม่ทิ้งคุณไปอีก

끝없이 나를 겨울이 감싸요.

กึด ออบ ชี นา รึล คยอ อู รี คัม ซา โย

ผมรอคอยวันที่หิมะจะไม่มีวันหยุดตก

거리 가득한 눈꽃 속에서

คอ รี คา ดือ คาน นุน กด โซ เก ซอ

ถนนที่ปกคลุมไปด้วยด้วยกองหิมะ

그대와 내 가슴에 조금씩 작은 추억을 그리네요.

คือ แด วา แน กา ซือ เม โช กึม ชิก ชา กึน ชู ออ กึล คือ รี เน โย

ค่อยๆเก็บเป็นภาพความทรงจำของคุณไว้ในใจของผม …ท่อนนี้ไม่แน่ใจ – -”

영원히 내 곁에 그대 있어요…

ยอง วอ นี แน กยอ เท คือ แด อิด ซอ โย

คุณจะอยู่เคียงข้างผมตลอดไป..

Be the first to like.
loading...