เนื้อเพลง prayer – tae yang

เพลง : prayer

ศิลปิน : tae yang

เนื้อเพลง :

[Hook]

Let me say Uh-Oh

นอล ฮยัง เง เว ชิ นึน มัม

ซา รัง งี รัน ดู กึล จา โร นึน นอ มู บู จก คัน

Let me say Uh-Oh

นา อา นิน เน กา แน อัน เน ซัล รา ซุม ชวี โก อิท ซอ

(นอ มัน นี อี รอน นัล จิล ซู อิท ซอ)

[Verse 1]

เน ซุม มึล มา ทึล แต

นอ รึล อัน นึล แต

คึ ซก เก ยอง วอน ฮัม มึล นึก ยอ

นอ นึน นา เอ มา จี มัก กี รัน กอล

ชุก นึน นอล กา จี You’re my girl

แน เก ฮู เว รัน กอน ออบ ซอ

I know I’m crazy in love

เน มิ โซ กา นัล ดา ชิ ซัล เก แฮ

คึ มู ออท โด ดู รยอ วอ มา

นอล วี ฮัน แน กี โด กา

ฮา นึล เร ดา ฮึล เท นี กา

[Hook]

Let me say Uh-Oh

นอล ฮยัง เง เว ชิ นึน มัม

ซา รัง งี รัน ดู กึล จา โร นึน นอ มู บู จก คัน

Let me say Uh-Oh

นา อา นิน เน กา แน อัน เน ซัล รา ซุม ชวี โก อิท ซอ

(นอ มัน นี อี รอน นัล จิล ซู อิท ซอ)

[Verse 2]

คา กึม มึน เซ ซัง งี

อู รี ดุล ซา อี รึล กัลป์ รา โน ฮึ รยอ แฮ โด

นา นึน จอล แด ฮึน ดึล รี จิ อัน นา

ชวีบ เก โพ กี ฮา จิ อัน นา

แน ดู ซน นึล โน จี นึน มา

Cuz you’re my lady

อี บอก ชัน คา ซึม มี นัล จี กึม ซัล เก แฮ

คึ มู ออท โด กอบ เน จิ มา

คอน จอล รัน แน กี โด กา

อู ริล จี คยอ จุล เท นี กา

[RAP (Teddy)]

นอล จา บึล แต มยอน นึก ยอ จี นึน โอน มม ซก คึ จอ นยูล รี

ซึ ดี ซึน เน อา พึม อึล รึล แซ ฮา ยัง เก นัล รยอ บอ รอ จี

เน อุน มยอง เง อิบ มัท ชุน นัน Soldier, Baby I got you

อู ริน เซ ซัง กวา เอ ดา ทุม เม มัท ซอ ฮัม เก Ride thru

ตก กัท ทึน มัม นัม เม จี ชยอท จี มัน นอน ดัล รา

อา จิก โด โมท ทา แฮ จุน ซา รัง งี แน เกน ดอ มัน นา

นอ นึน Sky นา นึน ตัง

นา นึน แท ยัง นอ นึน ทัล

You and I we so fly

คึ แดน Bonnie นา นึน Clyde

[Bridge]

คึ โท รก วอน แฮ วัท ตอน

แม อิล บัม กุม กวอ วัท ตอน

คึ รอน ซา รัง งี นอ ยา

อี เจน ยอง วอน ฮี มอม ชุล ซุน ออบ ซอ Baby

You can count on me Yeah

Be the first to like.
loading...