เนื้อเพลง you are love – ft island

เพลง : you are love

ศิลปิน : ft island

เนื้อเพลง :

그대는 사랑입니다

คือเดนึน ซารางอิบนิดา

하루하루를 그대 없이 살아도

ฮารูฮารูรึล คือเด ออบชิ ซัลราโด

하루하루를 그댈 잊고 살아도

ฮารูฮารูรึล คือเดล อิซโก ซัลราโด

사랑 없이 살 수 있다고

ซารางออบชิ ซัลซู ฮิซดาโก

그대 없이 살 수 있다고

คือเดออบชิ ซัลซู อิซดาโก

다짐하고 또 합니다

อาจิมฮาโก โต ฮับนิดา

매일 매일을 눈물로 살아가

เมอิล เมอิลอึล นุนมุลโร ซัลรากา

매일 매일을 견디며 살아가

เมอิล เมอิลอึล คยอนดิ มยอ ซัลรากา

이렇게 난 잊지 못하고

อิรอเค นันอิซจิ มซฮาโก

마지못해 살고 있다고

มาจิมซเฮ ซัลโก อิซดาโก

때늦은 후회합니다

เดนึซอิน ฮวูฮับนิดา

**가고 나면 깨닫는 게 사랑입니다

คาโก นามยอน เกดาดนึน ซารางอิบนิดา

자고 나면 올 것 같은 그대입니다

จาโก นามยอน อึล กอซ กอลอึล คือเดอิบนิดา

나를 아프게 해도

นารึล อาพือเก เฮโด

나를 슬프게 해도

นารึล ซึลพือเก เฮโด

그대 같은 사람 없습니다

คือเด กัลอึน ซารามออซซึบนิดา

알다가도 모르는 게 사랑입니다

อัลดากาโด โมรือนึน เก ซารางอิบนิดา

아파해도 그리운 게 사랑입니다

อาพาเฮโด คือริอุน เก ซารางอิบนิดา

그댈 지우려 해도

คือเดล ขิอุรยอ เฮโด

그댈 버리려 해도

คือแดล บอริรยอ เฮโด

나의 사랑은 오직 그대입니다

นาอี ซารางอึน โอจิก คือเดอิบนิดา

매일 매일을 바쁜 척 살아가

เมอิล เมอิลอึน บาปึน ชอก ซัลรากา

매일 매일을 힘겹게 살아가

เมอิล เมอิลอึน ฮิมคยอบเก ซัลรากา

어떻게든 잊어본다고

ออตอเกดึน อิซชาบนดาโก

수도 없이 다짐해봐도

ซูโด ออบชิ ดาจิมเฮบวาโด

또 다시 무너집니다

โต นาชิ มูนอจิบนิดา

**가고나면 깨닫는 게 사랑입니다

คาโกนามยอน เกดาดนึน เก ซารางอิบนิดา

자고 나면 올 것 같은 그대입니다

จาโก นามยอน อุล กอซ กัลอึน คือเดอิบนิดา

나를 아프게 해도

นารึล อาพือแก เฮโด

나를 슬프게 해도

นารึล ซึลพือเก เฮโด

그대 같은 사람 없습니다

คือเก กัลอึน ซาราม ออบซึบนิดา

알다가도 모르는 게 사랑입니다

อัลดากาโด โมรือนึน เก ซารางอิบนิดา

아파해도 그리운 게 사랑입니다

อาพาเฮโด คือริอุน เก ซารางอิบนิดา

그댈 지우려 해도

คือเดล จิอูรยอ เฮโด

그댈 버리려 해도 난 안됩니다

คือเดล บอริรยอ เฮโด นัน อันดวิบนิดา

이별하고 이별해도 사랑입니다

อิบยอฮาโก อิบยอลเฮโด ซารางอิบนิดา

미워하고 미워해도 사랑입니다

มิวอฮาโก มีวอเฮโด ซารางอิบนิดา

가고 나면 깨닫는 게 사랑입니다

คาโก นามยอน เกดาดนึน เก ซารางอิบนิดา

자고 나면 올 것 같은 그대입니다

จาโกนามยอน อล กาซกัลอึน คือเดอิบนิดา

나를 아프게 해도

นารึล อาพือเก เฮโด

나를 슬프게 해도

นารึล ซึลพือเก เฮโด

그대 같은 사람 없습니다

คือเด กัลอึน ซารางออบซึบนิดา

알다가도 모르는 게 사랑입니다

อัลดากาโด โมรือนึน เก ซารางอิบนิดา

아파해도 그리운 게 사랑입니다

อาพาเฮโด คือริอุน เก ซารางอิบนิดา

그댈 지우려 해도

คือเดล จิอูรยอ เฮโด

그댈 버리려 해도

คือเดล บอริรยอ เฮโด

나의 사랑은 오직 그대입니다

นอวี ซารางอึน โอจิก คือเดอิบนิดา

03. 그대는 사랑입니다 (You are love)

Even if I live day by day without you

ถึงแม้ฉันต้องอยู่ไปวันต่อวันโดยไม่มีเธอ

Even if I live day by day forgetting you

ถึงแม้ฉันต้องอยู่ไปวันต่อวันเพื่อลืมเธอ

I remind myself again and again that I can live without love.

ฉันบอกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าฉันอยู่ได้โดยไม่มีเธอ

I live everyday with love and I struggle everyday

ทุกวันของฉันอยู่ด้วยความรักและความยากลำบาก

I regret that I cannot forget you and I’m barely living.

ฉันเสียใจที่ฉันไม่สามารถลืมเธอได้และแทบจะอยู่ไม่ได้

Love is something you realize after it leaves you

ความรักเป็นบางอย่างที่เธอจะตระหนักได้เมื่อมันทิ้งเธอไป

You are someone who seem to return when I wake up

เธอเป็นคนที่ดูเหมือนจะคืนกลับมาตอนที่ฉันตื่น

Even if you hurt me

ถึงแม้เธอจะทำร้ายฉัน

Even if you make me sad

ถึงแม้เธอจะทำให้ฉันเศร้า

There is no one else like you.

แต่ก็ไม่มีใครเหมือนเธอได้

Love is something that is not black and white.

ความรักเป็นอย่างสิ่งที่ไม่ขาวและไม่ดำ

Love is something that you miss even if you are hurting.

ความรักเป็นบางสิ่งที่เธอคิดถึงถึงแม้เวลาที่เธอเจ็บอยู่

Even if I try to erase you

ถึงแม้ฉันจะพยายามลบเธอออกไป

Even if I try to abandon you

ถึงแม้ฉันพยายามละทิ้งเธอ

My love is only you.

รักของฉันคือเธอเท่านั้น

I live everyday pretending to be busy

ทุกวันฉันอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยการแกล้งทำเป็นยุ่ง

I suffer through everyday

ฉันอดทนเพื่อผ่านมันไปทุกวัน

No matter how many times I remind myself to forgot you

ไม่ว่ากี่ครั้งที่ฉันเตือนตัวเองให้ลืมเธอ

I crash again.

ฉันก็ติดอยู่กับมันอีกแล้ว

Love is something you realize after it leaves you

ความรักเป็นบางอย่างที่เธอจะตระหนักได้เมื่อมันทิ้งเธอไป

You are someone who seem to return when I wake up

เธอเป็นคนที่ดูเหมือนจะคืนกลับมาตอนที่ฉันตื่น

Even if you hurt me

ถึงแม้เธอจะทำร้ายฉัน

Even if you make me sad

ถึงแม้เธอจะทำให้ฉันเศร้า

There is no one else like you.

แต่ก็ไม่มีใครเหมือนเธอได้

Love is something that is not black and white.

ความรักเป็นอย่างสิ่งที่ไม่ขาวและไม่ดำ

Love is something that you miss even if you are hurting.

ความรักเป็นบางสิ่งที่เธอคิดถึงถึงแม้เวลาที่เธอเจ็บอยู่

Even if I try to erase you

ถึงแม้ฉันจะพยายามลบเธอออกไป

Even if I try to abandon you

ถึงแม้ฉันพยายามละทิ้งเธอ

I cannot.

ฉันก็ทำไม่ได้

No matter how many times you say good bye,

ไม่ว่ากี่ครั้งที่เธอบอกลา

it is still love.

มันก็ยังเป็นความรัก

No matter how much you hate,

ไม่ว่ากี่ครั้งที่เธอเกลียด

it is still love.

มันก็ยังเป็นความรัก

Love is something you realize after it leaves you

ความรักเป็นบางอย่างที่เธอจะตระหนักได้เมื่อมันทิ้งเธอไป

You are someone who seem to return when I wake up

เธอเป็นคนที่ดูเหมือนจะคืนกลับมาตอนที่ฉันตื่น

Even if you hurt me

ถึงแม้เธอจะทำร้ายฉัน

Even if you make me sad

ถึงแม้เธอจะทำให้ฉันเศร้า

There is no one else like you.

แต่ก็ไม่มีใครเหมือนเธอได้

Credit : ENG Trans By Luis ChangMin@LOVEFT-I

Thai Trans By Omlett @ FTisland Thailand

Be the first to like.
loading...