เนื้อเพลง 아쉬운 마음인걸 – 에이스타일 (A`ST1)

เพลง : 아쉬운 마음인걸

ศิลปิน : 에이스타일 (A`ST1)

เนื้อเพลง :

아쉬운 마음인걸 아쉬운 마음인걸

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุน มาอึมอินกอล

[แปล] ความปรารถนาของหัวใจ ความปรารถนาของหัวใจ

곁에있어도 언제나 그리운걸

กยอเทอิซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

[แปล] ในขณะที่เธออยู่ข้างๆ ฉันคิดถึงเธอตลอดเลย

Hey my girl 유리처럼 내겐 불안한 마음인걸

Hey my girl ยูรีชอรัม แนเกน บุลอินฮัน มาอึมอินกอล

[แปล] Hey my girl เธอมีค่าเสมอ มันทำให้ภายในหัวใจของฉันไม่สงบ

쉬운 마음인걸 아쉬운 마음인걸

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุน มาอึมอินกอล

[แปล] ความปรารถนาของหัวใจ ความปรารถนาของหัวใจ

곁에있어도 언제나 그리운걸

กยอเทอิซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

[แปล] ในขณะที่เธออยู่ข้างๆ ฉันคิดถึงเธอตลอดเลย

Hey my girl 이대로 널 품안에 담고싶어

Hey my girl อีแดโร นอล พูมอิเน ทัมโกชิพอ

[แปล] Hey my girl ฉันอยากโอบกอดเธอไว้

햇살 닮은 너의 그 미소 바람을 닮은 니 향기

แฮงซังทัลรึน นอเอคือมีโซ บารามึล ทัลรึน ฮยังกี

[แปล] รอยยิ้มของเธอ เหมือนกับแสงอาทิตย์

따뜻한 숨결 싱그러운 너의 눈빛이 좋아

ตาตึนฮัน ซุม กอล ซิงกือรออุน นอเอ นุนบีชีโชวา

[แปล] กลิ่นหอมของเธอเหมือนกับลม ลมหายใจอุ่นๆของเธอ ดวงตาที่สดใสของเธอ ฉันชอบมัน

행복에 하나름 취한 사랑이 꿈이 될까봐 다 사라질까봐

แฮงบกคาฮานารึม ชวีฮา ซารังงี กุมี ทวีลกาบวา ดา ซารังชิลกา บวา

[แปล] ทำให้เคลิบเคลิ้ม กับความสุขจำนวนมาก แค่ในเหตุการณ์ความรักที่เป็นแค่ความฝัน

곁에 있는 니 손을 꼭 잡게돼

กยอเท อิซนึน นี โซนึล โกก ชาบเก ทแว

[แปล] หรือทุกอย่างจะเป็นความจริง

샤샤랄샤랄랄라 hey my girl

ชยา ชยา ลัล ชยา ลัล ลัล ลา hey my girl

샤샤랄샤랄랄라 in my heart 영원히 머물러줘

ชยาชยา ลัล ชยา ลัล ลัล ลา in my heart ยองวอนฮี มอมุลรอชโว

[แปล] ชยาชยา ลัล ชยา ลัล ลัล ลา in my heart อยู่ข้างๆฉัน ตลอดไป

*아쉬운 마음인걸 아쉬운 마음인걸

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุน มาอึมอินกอล

[แปล] ความปรารถนาของหัวใจ ความปรารถนาของหัวใจ

곁에있어도 언제나 그리운걸

กยอเทอิซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

[แปล] ในขณะที่เธออยู่ข้างๆ ฉันคิดถึงเธอตลอดเลย

Hey my girl 유리처럼 내겐 불안한 마음인걸

Hey my girl ยูรีชอรัม แนเกน บุลอินฮัน มาอึมอินกอล

[แปล] Hey my girl เธอมีค่าเสมอ มันทำให้ภายในหัวใจของฉันไม่สงบ

쉬운 마음인걸 아쉬운 마음인걸

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุน มาอึมอินกอล

[แปล] ความปรารถนาของหัวใจ ความปรารถนาของหัวใจ

곁에있어도 언제나 그리운걸

กยอเทอิซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

[แปล] ในขณะที่เธออยู่ข้างๆ ฉันคิดถึงเธอตลอดเลย

Hey my girl 이대로 널 품안에 담고싶어

Hey my girl อีแดโร นอล พูมอิเน ทัมโกชิพอ

[แปล] Hey my girl ฉันอยากโอบกอดเธอไว้

[Rap]오 난 너만을 보면 너무 두근대 넌 이런 날 보면서 늘 웃곤해

โอ นันนอมานึล โบมยอน นอมู ทูกึนแด นอนีรอม นัล โบมยอน ซอ นึล อุซกนแฮ

[แปล] แค่มองที่เธอ หัวใจของฉันก็สั่น เมื่อเธอเห็นฉันเป็นแบบนี้ เธอก็หัวเราะ

이런게 사랑일까? 이런게 행복일까? 매일 아침 눈을 뜨기만을 you know

อีรอนเก ซารังอิลกา อีรอนเก แฮงบกกิลกา แมอิล อาชิม นุนึลตือกีมันอิล you know

[แปล] นี่คือความรัก? นี่คือความสุข? มันทำให้ตื่นขึ้นมา ทุกๆเช้า

하루하루 커가는 내맘 니가 못따라올까봐 길을 잃을까봐

ฮารุ ฮารุคอกานึน แนมาม นีกา มลตารา อลกา บวา กิลอึล อิลึล กาบวา

[แปล] ในทุกๆวัน หัวใจของฉันก็พองโต เมื่อเธอไม่สามารถตามฉันมาได้หรือในการดำเนินชีวิตของเธอ

곁에있는 니 손을 꼭잡게돼

กยอเทอิช นึน นี โซนึล กกชิบเก ดแว

[แปล] ฉันจะจับมือของเธอที่อยู่ข้างฉันให้แน่น

샤샤랄샤랄랄라 hey my girl

ชยา ชยา ลัล ชยา ลัล ลัล ลา hey my girl

샤샤랄샤랄랄라 in my heart 영원히 머물러줘

ชยาชยา ลัล ชยา ลัล ลัล ลา in my heart ยองวอนฮี มอมุลรอชโว

อยู่ข้างๆฉัน ตลอดไป

*아쉬운 마음인걸 아쉬운 마음인걸

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุน มาอึมอินกอล

[แปล] ความปรารถนาของหัวใจ ความปรารถนาของหัวใจ

곁에있어도 언제나 그리운걸

กยอเทอิซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

[แปล] ในขณะที่เธออยู่ข้างๆ ฉันคิดถึงเธอตลอดเลย

Hey my girl 유리처럼 내겐 불안한 마음인걸

Hey my girl ยูรีชอรัม แนเกน บุลอินฮัน มาอึมอินกอล

[แปล] Hey my girl เธอมีค่าเสมอ มันทำให้ภายในหัวใจของฉันไม่สงบ

쉬운 마음인걸 아쉬운 마음인걸

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุน มาอึมอินกอล

[แปล] ความปรารถนาของหัวใจ ความปรารถนาของหัวใจ

곁에있어도 언제나 그리운걸

กยอเทอิซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

[แปล] ในขณะที่เธออยู่ข้างๆ ฉันคิดถึงเธอตลอดเลย

Hey my girl 이대로 널 품안에 담고싶어

Hey my girl อีแดโร นอล พูมอิเน ทัมโกชิพอ

[แปล] Hey my girl ฉันอยากโอบกอดเธอไว้

*아쉬운 마음인걸 아쉬운 마음인걸

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุน มาอึมอินกอล

[แปล] ความปรารถนาของหัวใจ ความปรารถนาของหัวใจ

곁에있어도 언제나 그리운걸

กยอเทอิซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

[แปล] ในขณะที่เธออยู่ข้างๆ ฉันคิดถึงเธอตลอดเลย

Hey my girl 유리처럼 내겐 불안한 마음인걸

Hey my girl ยูรีชอรัม แนเกน บุลอินฮัน มาอึมอินกอล

[แปล] Hey my girl เธอมีค่าเสมอ มันทำให้ภายในหัวใจของฉันไม่สงบ

쉬운 마음인걸 아쉬운 마음인걸

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุน มาอึมอินกอล

[แปล] ความปรารถนาของหัวใจ ความปรารถนาของหัวใจ

곁에있어도 언제나 그리운걸

กยอเทอิซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

[แปล] ในขณะที่เธออยู่ข้างๆ ฉันคิดถึงเธอตลอดเลย

Hey my girl 이대로 널 품안에 담고싶어

Hey my girl อีแดโร นอล พูมอิเน ทัมโกชิพอ

[แปล] Hey my girl ฉันอยากโอบกอดเธอไว้

Be the first to like.
loading...