เนื้อเพลง never – synkornize

เพลง : never

ศิลปิน : synkornize

เนื้อเพลง :

อาจจะเจอหน้าเธอ อาจจะได้คุยกัน

aat ja jer naa ter aat ja daai kui gan

Sometimes I meet you and we might talk.

แต่ละวันผ่านไปดูเหมือนเธอมีใจ

dtae la wan paan bpai doo meuan ter mee jai

It seems like you have a feeling for me as each day passes by.

แต่ไม่รู้ทำไม ว่าลึกๆข้างใน

dtae mai roo tam-mai waa leuk-leuk kaang nai

But I don’t know why deep inside.

มันปวดร้าวและรู้สึกได้กับความเฉยชา

man bpuat raao lae roo-seuk daai gap kwaam choie chaa

It’s hurting and sensing the coldness.

ที่เธอมีให้กัน ให้กับฉันมานาน

tee ter mee hai gan hai gap chan maa naan

What you’ve given me all these times.

สิ่งที่เหมือนจะหวานแต่กลายเป็นภาพลวง

sing tee meuan ja waan dtae glaai bpen paap luang

Things that seems sweet, but turned out to be just an illusion.

เธอไม่คิดจริงจัง เหมือนที่ฉันจริงใจ

ter mai kit jing jang meuan tee chan jing jai

You weren’t being serious like how I’m being honest to you.

ยิ่งนานเท่าไหร่ในใจยิ่งรับรู้ความจริง

ying naan tao-rai nai jai ying rap roo kwaam jing

The longer this goes on, the more my heart acknowledge,

ว่าฉันไม่เคยได้อยู่ในชีวิตของเธอ

waa chan mai koie daai yoo nai chee-wit kong ter

that I’ve never been a part of your life.

เป็นอยู่เสมอก็แค่คนที่ไม่เคยมีตัวตน

bpen yoo sa-mer gor kae kon tee mai koie mee dtua dton

I’ve always been just somebody that doesn’t exist,

ในความฝันของเธอ แค่ผ่านมา และผ่านไป

nai kwaam fan kong ter kae paan maa lae paan bpai

in your dreams, just passing by.

ก็ได้แต่ช้ำเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ฉันหวังมานาน

gor daai dtae cham meua roo waa sing tee chan wang maa naan

It’s only hurting when I know what I’ve always hoped for,

มันเป็นแค่จินตนาการของคนโง่งมงาย

man bpen kae jin-dta-naa gaan kong kon ngoh ngom-ngaai

is just an imagination of a silly person.

เจ็บแทบตาย แต่ทั้งใจก็ยังรักเธอ

jep taep dtaai dtae tang jai gor yang rak ter

It hurts like I’m about to die, but my whole heart still loves only you.

ที่เธอมีให้กัน ให้กับฉันมานาน

tee ter mee hai gan hai gap chan maa naan

What you’ve given me all these times.

สิ่งที่เหมือนจะหวานแต่กลายเป็นภาพลวง

sing tee meuan ja waan dtae glaai bpen paap luang

Things that seems sweet, but turned out to be just an illusion.

เธอไม่คิดจริงจัง เหมือนที่ฉันจริงใจ

ter mai kit jing jang meuan tee chan jing jai

You weren’t being serious like how I’m being honest to you.

ยิ่งนานเท่าไหร่ในใจยิ่งรับรู้ความจริง

ying naan tao-rai nai jai ying rap roo kwaam jing

The longer this goes on, the more my heart acknowledge,

ว่าฉันไม่เคยได้อยู่ในชีวิตของเธอ

waa chan mai koie daai yoo nai chee-wit kong ter

that I’ve never been a part of your life.

เป็นอยู่เสมอก็แค่คนที่ไม่เคยมีตัวตน

bpen yoo sa-mer gor kae kon tee mai koie mee dtua dton

I’ve always been just somebody that doesn’t exist,

ในความฝันของเธอ แค่ผ่านมา และผ่านไป

nai kwaam fan kong ter kae paan maa lae paan bpai

in your dreams, just passing by.

ก็ได้แต่ช้ำเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ฉันหวังมานาน

gor daai dtae cham meua roo waa sing tee chan wang maa naan

It’s only hurting when I know what I’ve always hoped for,

มันเป็นแค่จินตนาการของคนโง่งมงาย

man bpen kae jin-dta-naa gaan kong kon ngoh ngom-ngaai

is just an imagination of a silly person.

เจ็บแทบตาย แต่ทั้งใจก็ยังรักเธอ

jep taep dtaai dtae tang jai gor yang rak ter

It hurts like I’m about to die, but my whole heart still loves only you.

ฉันไม่เคยได้อยู่ในชีวิตของเธอ

chan mai koie daai yoo nai chee-wit kong ter

I’ve never been a part of your life.

เป็นอยู่เสมอก็แค่คนที่ไม่เคยมีตัวตน

bpen yoo sa-mer gor kae kon tee mai koie mee dtua dton

I’ve always been just somebody that doesn’t exist,

ในความฝันของเธอ แค่ผ่านมา และผ่านไป

nai kwaam fan kong ter kae paan maa lae paan bpai

in your dreams, just passing by.

ก็ได้แต่ช้ำเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ฉันหวังมานาน

gor daai dtae cham meua roo waa sing tee chan wang maa naan

It’s only hurting when I know what I’ve always hoped for,

มันเป็นแค่จินตนาการของคนโง่งมงาย

man bpen kae jin-dta-naa gaan kong kon ngoh ngom-ngaai

is just an imagination of a silly person.

เจ็บแทบตาย แต่ทั้งใจก็ยังรักเธอ

jep taep dtaai dtae tang jai gor yang rak ter

It hurts like I’m about to die, but my whole heart still loves only you.

Be the first to like.
loading...