เนื้อเพลง เปิดใจสาวแต – กระแต

เพลง : เปิดใจสาวแต

ศิลปิน : กระแต

เนื้อเพลง :

ตั๋วน้องเป็นสาว รุ่นราวเอ๊าะ เอ๊าะ

หุ่นฮ่างก็เหม๊าะ บ่าวมาเก๊าะมาต๋อม

อี่แม่น้องขาง เปิ้นตึงบ่ยอม ถึงไผมาต๋อม ตึงบ่ฮื้อใกล้

ไผบ่ได้หยุ๊บ ไผบ่ได้ก๋ำ คงบ่ได้หลำไปเป๋นลูกไป๊

น้องแตคนงาม ขอยกอะมือไหว้ บ่าวเหนือบ่าวใต้อ๊ดเอา

บ่ว่าเมืองกรุง บ่ว่าบ้านนอก บ่าวมาอู้ มาหยอกตั๋วน้องก็เขิน

จะบอกอี่แม่จะไปขางเมิน กลั๋วได้เคิ้นเกิ๋นละก๋ายเป๋นสาวเฒ่า

สาวหน้อยลำปาง หุ่นบางผิวขาว รออายุถึงซาว ก่อนหนอปี้จัน

ถ้าแม่เลิกขางหื้อมาโวย โวย นะจ๊ะ

อี่น้องเป็นนักมวยนะ แต่บ่สวกหื้อไผ

ถ้าป๊ะป้อจายดี จะฮักจ๋นวันต๋าย จะบ่หลายใจ๋ ฮักไผฮักมั่น

ป๊ะป้อจายขี้จุ๊อย่าหาว่าดุ๊อ้ายเหย จะล็อกคอตี๋เข่าเลย

จนคางเอย เอย ปี้จั้น นี่ละหนอ หน๊อ ละนาย

(ซ้ำทั้งหมด)

<----->

ตั๋วน้องเป็นสาวรุ่นราวเอ๊าะๆ = ตัวน้องเป็นสาววัยรุ่นซิงซิง

หุ่นฮ่างก็เหม๊าะบ่าวมาเก๊าะมาต๋อม = รูปร่างก็สวยผู้ชายมารุมล้อม

อี่แม่น้องขาง เปิ้นตึงบ่ยอม = คุณแม่หนูห่วงท่านนั้นไม่ยอม

ถึงไผมาต๋อม ตึงบ่ฮื้อใกล้ = ถึงใครมาจีบแม่ไม่ให้เข้าใกล้

ไผบ่ได้หยุ๊บ ไผบ่ได้ก๋ำ = .ใครก็ไม่ได้แตะ และก็ไม่ได้จับ

คงบ่ได้หลำ ไป๊เป๋นลูกไป๊ = คงไม่ได้หลงไปเป็นลูกสไภ้

น้องแตคนงามมาขอยก อะมือไหว้ = น้องแตคนสวยขอยกมือไหว้

บ่าวเหนือบ่าวใต้ อ๊ดเอา = หนุ่มเหนือหนุ่มใต้อดใจไว้ก่อน

บ่ว่าเมืองกรุงบ่ว่าบ้านนอกบ่าวมาอู้ มาหยอกตั๋วน้อง ก็เขิน

= ไม่ว่าหนุ่มกรุงไม่ว่าหนุ่มบ้านนอก เขามาคุยมาแซวตัวน้องก็เขิน

จะบอกอี่แม่ จะไปขางเมิน = จะบอกคุณแม่อย่าไปหวงนาน

กลั๋วได้เคิ้นเกิ๋นะก๋ายเป็นสาวเฒ่า = กลัวจะไม่มีแฟนนะแล้วกลายเป็นสาวแก่

สาวน้อยลำปางหุ่นบางผิวขาวรออายุถึงซาว ก่อนหนอปี้จัน

= สาวน้อยลำปางหุ่นเพรียวผิวขาวรออายุถึง 20 ก่อนหนอพี่จ๋า

ถ้าแม่เลิกขางฮื้อมาโวยโวยนะจ๊ะ = ถ้าแม่เลิกหวงไห้มาเร็วเร็วนะจ๊ะ

อี่น้องเป็นนักมวยนะแต่บ่สวกฮื้อไผ = ตัวน้องเป็นนักมวยนะแต่ไม่ทำร้ายใคร

ถ้าป๊ะป้อจายดีจะฮักจ๋นวันต๋ายจะบ่หลายใจ๋ ฮักไผฮักมั่น

= ถ้าเจอผู้ชายดีจะรักจนวันตายจะไม่หลายใจรักใครรักจริง

ป๊ะป้อจายขี้จุ๊อย่าหาว่าดุอ้ายเหยจะล๊อคคอตีเข่าเลยจนคางเอยเอย+++จัน ..นี่ ละหนอ หนอ ละนาย

= ถ้าเจอผู้ชายหลอกลวงอย่าหาว่าดุนะ จะล๊อคคอตีเข่า จนคลางเอย เอย หนาพี่

Be the first to like.
loading...