เนื้อเพลง เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น – รวงทอง ทองลั่นทม

เพลง : เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น

ศิลปิน : รวงทอง ทองลั่นทม

เนื้อเพลง :

เสียง คลื่น ซัด ฝั่ง

มัน คลุ้ม คลั่ง ฝัง รอย สวาท ใจ

มันซุก มันไซร้ มันซบทรวงทราย

แทรก ซึมไม่มีวันวาย

มันเคลิ้ม มันคลุก มันเคล้า มิคลาย

รสทรายรื่นรมย์

เสียง กระ ซิบ แผ่ว

ฟัง หวาน แว่ว พริ้ว ตามเกลียวคลื่น มา

เรารัก กันหนา มาหา มาชม

คลื่น คอยติดตามเกลียวลม

มาร้อย รอยรัก มาทัก คลื่นชม

ภิรมย์เพียงฝั่ง

ฟัง ซิคลื่น มันละ เมอ

ฝาก สวาท เหมือน เธอ ละเมอเพ้อให้ ฟัง

เห็น ใจฝั่งบ้างหรือ ยัง

ฝั่ง รัก จี รัง เหมือนคลื่น ยืนใจ

เสียง คลื่น ซัด ฝั่ง

กระ ซิบ สั่ง ฝัง รักตลอด ไป

มันซุบ มันซิบ กันชื่นใจ มันซบ มันหนุน จนอุ่นไอ

กระซิก กระซี้ กันเรื่อยไป

จะรัก กันไว้ ตลอด กาล

เสียง กระซิบ กระซิบ ตลอด กาล

กระซิบ ว่ารัก ตลอด กาล

กระซิบ ว่ารัก ตลอด กาล

กระซิบ ว่ารัก ตลอด กาล

กระซิบ ว่ารัก ตลอด กาล

เสียง กระซิบ กระซิบ ตลอด กาล

เสียง กระซิบ กระซิบ ตลอด กาล

Be the first to like.
loading...