เนื้อเพลง บิน – fly

เพลง : บิน

ศิลปิน : fly

เนื้อเพลง :

ฉันจะบิน

โดยที่ไม่ต้องมีปีก

ฉันจะบิน ใครจะบินไปด้วยกัน

ฉันจะบิน ไปโดยจินตนาการ

ฉันจะบิน

ไป ก็อยากจะไป ให้ถึงสวรรค์

จะอยู่บนนั้นไปตลอด ไม่กลับมา

เบื่อแล้วตรงนี้

ที่อยู่ตรงนี้ มันลำบาก

ก็ต้องลา

ฉันจะบิน

ตามไปดูพวกดาวเทียม

ฉันจะบิน

บิน ไปมองดูดวงจันทร์

ฉันจะบิน ไปโดยจินตนาการ

ฉันจะบิน

ไป ก็อยากจะไป ให้ถึงสวรรค์

จะอยู่บนนั้นไปตลอด ไม่กลับมา

เบื่อแล้วตรงนี้

ที่อยู่ตรงนี้ มันลำบาก

ก็ต้องลา..

ฉันจะบิน

โดยที่ไม่ต้องมีปีก

ฉันจะบิน ใครจะบินไปด้วยกัน

ฉันจะบิน ไปโดยจินตนาการ

ฉันจะบิน

ไป ก็อยากจะไป ให้ถึงสวรรค์

จะอยู่บนนั้นไปตลอด ไม่กลับมา

เบื่อแล้วตรงนี้

ที่อยู่ตรงนี้ มันลำบาก

ก็ต้องลา

ก็อยากจะไป ให้ถึงสวรรค์

จะอยู่บนนั้นไปตลอด ไม่กลับมา

เบื่อแล้วตรงนี้

ที่อยู่ตรงนี้ มันลำบาก

ก็ต้องลา..

Be the first to like.
loading...