เนื้อเพลง Love Is Fire – 카라 (Kara)

เพลง : Love Is Fire

ศิลปิน : 카라 (Kara)

เนื้อเพลง :

In my love yo my heart

In my love yo my heart

In my love yo my heart

Just baby,

Come come come come together, I`m looking for you

지금까지 혼자였던 내 맘에 혼자인게 익숙했

던 내맘에

ฉีกึมกาจี โฮนจายอดดัน แน มาเม โฮนจาอินเก อิกซุกแฮด

ดอน แนมาเม

어느샌가 니가 내게 다가왔어 이렇게 이젠 내게 전부가 돼

ออนือแซนกา นีกา แนเก ดากาวาดซอ อีรอดเก อีเจน แนแก ฉอนบูกา ดเว

(Love is fire) 나 아직은 나 아직은 네게

(Love is fire) นา อาจีกึน นา อาจีกึน เนเก

(Love is fire) 작고 부족해도

(Love is fire) จันโค พูโจกแฮโด

(Love is fire) 지켜봐줘

(Love is fire) ฉีคยอบวาจวอ

Just baby,

Come come come come together, I`m looking for you

너무나도 커져버린 네 뒤엔 부서질까 조심스런 네 뒤엔

นอมูนาโด ทอจยอบอริน เน ดวีเอน พู ซอจิลกา โจซิมซือรอน เน ดวีเอน

변함없는 내 마음이 숨어있어 아무리 니가 내겐 힘들어도

พยอนฮานอบนึน แน มาอือมี ซูมออีซอ อามูรี นีกา แนเกน ฮิมดือรอโด

(Love is fire) 나 아직은 나 아직은 네게

(Love is fire) นา อาจีกึน นา อาจีกึน เนเก

(Love is fire) 작고 부족해도

(Love is fire) ฉักโก พูโจกแฮโด

(Love is fire) 지켜봐줘

(Love is fire) ฉีคยอบวาจวอ

Just baby,

Come come come come together, I`m looking for you

In my love yo my heart

In my love yo my heart

In my love yo my heart

Just baby,

Come come come come together, I`m looking for you

(Love is fire) 나 언젠가 나 언젠간 네게

(Love is fire) นา ออนเจนกา นา ออนเจนกัน เนเก

(Love is fire) 당당할수 있게

(Love is fire) ดังดังฮัลซู อิดเก

(Love is fire) 함께해줘

(Love is fire) ฮับเกแฮจวอ

just baby,

Come come come come together, I`m looking for you

credit:www.imdj.net

by iamnanzhy

Be the first to like.
loading...