เนื้อเพลง Refugee – Big ass

เพลง : Refugee

ศิลปิน : Big ass

เนื้อเพลง :

เวิ้งฟ้ากว้างกลางนํ้าเรือลําน้อยล่องไป

ลอยล่องไป ล่องไป ถอยไป ถอยห่างดิน

ดินแผ่นดินถิ่นฐานตัวเอง

โดนละเลงสงครามเสียจนสิ้นแผ่นดิน

เวิ้งฟ้ากว้างทางฝันชีวันนั้นมืดมน

ทนทุกข์ ทนทุกข์ ทนสู้ทนสู้ต่อไป

ไกลห่างไกลสุดสายตา

ลอยล่องในนาวาถึงคราไร้แผ่นดิน

ดินถิ่นเดิมลุกร้อนดั่งไฟแผดเผา

ฟืนสุมเตาเจ้าคงเจ้าเคยยัดใส่เตา

คราวผู้คนบนพื้นดินเดิม…ปากหมอง

ไยไม่มองไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ตัว

กิน…มีเหลือเผื่อแผ่กันวันนั้น

วันนี้คงไม่ต้องล่องเรือ

* เกลือจิ้มเกลือเหลือเพียงเรือล่องมา

มาเข้ามาเข้ามาเรฟูจี

เวิ้งฟ้ากว้างกลางนํ้าเรือลําน้อยล่องมา

มาล่องมาเข้ามาเข้ามาหาแผ่นดิน

ดิน…ถิ่นนี้มีนํ้าตา

มีเหลือวันเวลาถ้ามาเพื่อดับไฟ แผดเผา

ฟืนสุมเตาเจ้าคงเจ้าเคยยัดใส่เตา

คราวผู้คนบนพื้นดินเดิม…ปากหมอง

ไยไม่มองไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ตัว

กิน…มีเหลือเผื่อแผ่กันวันนั้น

วันนี้คงไม่ต้องล่องเรือ

( * )

Be the first to like.
loading...