เนื้อเพลง คำถามที่มีคำตอบ – เวียร์ ศุกลวัฒน์

เพลง : คำถามที่มีคำตอบ

ศิลปิน : เวียร์ ศุกลวัฒน์

เนื้อเพลง :

บนเส้นทางที่ฉันเดินไป… เกิดคําถามขึ้นมากมาย

ว่าใช้ชีวิตไปเพื่อใคร ..คําบางคํายังค้างในใจ ..คําว่า

รักนั้นเป็นเช่นไร..ไขว่คว้าไม่เคยเจอ..

และเมื่อวันนี้ …ชีวิตได้เดินมาพบกับเธอ..

ทุกคำถามก็..พลันกระจ่างในหัวใจ…

เธอทำให้ฉันได้พบความหมาย…ว่าที่จริงนั้นรักคืออะไร

จนเมื่อเราได้พบกัน..ทุกๆคำถามในใจของฉัน

มีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลย..และวันนี้เธอคือคำตอบ

เธอมาเติมความหมายในใจ …

ช่วยเปลี่ยนแปลงชวิตฉันใหม่..ให้มันมีจุดหมาย

และเมื่อวันนี้ …ชีวิตได้เดินมาพบกับเธอ..

ทุกคำถามก็..พลันกระจ่างในหัวใจ…

เธอทำให้ฉันได้พบความหมาย…ว่าที่จริงนั้นรักคืออะไร

จนเมื่อเราได้พบกัน..ทุกๆคำถามในใจของฉัน

มีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลย..และวันนี้เธอคือคำตอบ

เธอทำให้ฉันได้พบความหมาย…ว่าที่จริงนั้นรักคืออะไร

จนเมื่อเราได้พบกัน..ทุกๆคําถามในใจของฉัน

มีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลย..และวันนี้พึงเข้าใจ

จนเมื่อเราได้พบกัน..ทุกๆคำถามในใจของฉัน

มีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลย..และวันนี้เธอคือคำตอบ

..คําถามจึงมีคําตอบ

Be the first to like.
loading...