เนื้อเพลง แคนลำโขง – อรวี สัจจานนท์

เพลง : แคนลำโขง

ศิลปิน : อรวี สัจจานนท์

เนื้อเพลง :

แล่นแตร แล่นแตร

แต้ตูแล ตูแล่นแตร

ฟังฟังแน่ เพลงแคนลำโขง

ต้งโตดต่ง

เสียงพิณเคล้าแคน

ตะแล ลิแล่นแตร

โอ้ลำโขงเอย

ก่อนนี้เคย มาพลอดฟัง

โขงงาม ยามสายัณห์

เบิ่งทุกวัน บ่มีเบื่อตา

เบิ่งขอบฟ้า บ่มีจืดจาง

เพลงแคนอ้ายเว้า

กล่อมฮักเฮา จนรุ่งสาง

เสียงแคน ม่วนบ่วาง

กล่อมเรียกนาง

มาริมฝั่งโขง เชื่อมฮักโยง

ให้มีเยื่อใย

มาตะละบัดนี้หนอ

ข้อยนี้รอ อ้ายอยู่ไส

เสียงแคน อ้ายจากไป

ปวดหัวใจ ตะละนางเฝ้ารอ

บ่ได้พ้อหน้าอ้ายอีกเลย

แคนลำโขงนอ ข้าน้อยรอ

เคยชื่นเชย

โอ้แคนลำโขงเอย

จากลับเลย บ่หันกลับมา

ดอกเอื้องฟ้า กำลังร่วงโรย

แล่นแตร แล่นแตร

แต้ตูแล ตูแล่นแตร

ฟังฟังแน่เพลงแคนลำโขง

ต้งโตดต่ง

เสียงพิณเคล้าแคน

ตะแล ลิแล่นแตร

Be the first to like.
loading...