เนื้อเพลง ปองใจรัก – รวมดาว

เพลง : ปองใจรัก

ศิลปิน : รวมดาว

เนื้อเพลง :

ญ. โอ้ความรักเอย สุดชื่นสุดเชย สุดจะเฉลยรำพัน

ช. รักเจ้าเฝ้าแต่ฝัน ผูกพันรักพี่กระสันต์คอยหา

ญ. พี่คอยน้องคอย ต่างคนต่างคอย แต่บุญเราน้อยนักหนา

ช. คอยเจ้าเจ้าไม่มาเจ้าหนีหน้าแก้วตาหนีพี่ไป

ญ. รักพี่สุดที่อาวรณ์รักจรจำไกล

ช. อย่าเลยอย่าไป พี่หวงดวงใจ ขอให้พี่ได้เคียงครอง

ญ. พี่ปองน้องปองห้องหอ น้องจะไปรอ คู่คลอหอห้อง

ช.ญ.พี่ปองน้องปอง ต่างคนต่างปอง แล้วพี่จะครองคู่เอย

Be the first to like.
loading...