เนื้อเพลง donna donna – joan baez

เพลง : donna donna

ศิลปิน : joan baez

เนื้อเพลง :

On a wagon bound for market

There’s a calf with a mournful eye.

High above him there’s a swallow

Winging swiftly through the sky.

How the winds are laughing

They laugh with all their might

Laugh and laugh the whole day through

And half the summer’s night.

Chorus:

Dona dona dona dona Dona dona dona do

Dona dona dona dona Dona dona dona do

“Stop complaining,” said the farmer

“Who told you a calf to be;

Why don’t you have wings to fly away

Like the swallow so proud and free?”

(Chorus)

Calves are easily bound and slaughtered

Never knowing the reason why.

But whoever treasures freedom,

Like the swallow still learn to fly

(Chorus)

Donna Donna

Das sehr bekannte jüdische Lied “Donna Donna” hat einen sehr tragischen Hintergrund. Der Schriftsteller Itschak Katsenelson (1886-1944) schrieb es 1942 im Warschauer Ghetto, als seine Familie und tausende andere Juden in das Vernichtungslager Ausschwitz deportiert wurden. Donna Donna ist das Lied vom Kälbchen, dass sich nicht wehrt zur Schlachtbank geführt zu werden.

Donna Donna (Karaoke Thailand)

โอน นา เว กิน เบิน โฟ มา เกท

ดิส สา แคฟ วิส อะ มอ ฟอ ไลน์

ไฮ อะโบบ ฮิม ดีส สะ สาวา โล

วิงฮิ้ง สวิป ลี่อ์ ทรู เดอะ สกาย

*เฮา เดอะ วิน ซอร์ ลา หิง

เด ลา วิส โตก์ เดร์ มายด์

ลัก แฮน ลัก เด วูห์ เด ทรู

แอน ฮาฟ เดอะ ซัมเมอร์ สไนท์

** โดนา โดนา โดนา โดนา ,โดนา โดนา โดนา โด (เสียงสูง)

โดนา โดนา โดนา โดนา ,โดนา โดนา โดนา โด (เสียงต่ำ)

สต๊อป คอม เพลนนิ้ง เซด เดอะ ฟาร์เมอร์

วู ทู ยู้ อว่า อะ เคฟ ทู บี้

วาย ดอน ยู เฮฟ วิง ทู ฟาย อเวย์

ไลท์ ทู สวาโล โซ พราว แดนด์ ฟรี (*,**)

แคล สา อิจซีลีย์ โบว์ แอน สโลเทอร์

เนเวอร์ โนว์ วิงเดอะ รีซัน วาย

บัด วูห์เอเวอร์ เทรเซอร์ ฟรีดอม

ไลท์ ทู สวาโล แฮส สลูน ทู ไฟล์ (*,**)

( MojanG Bangkok Thailand karaoke )

Be the first to like.
loading...