เนื้อเพลง วันสุดท้าย – โดม ปกรณ์

เพลง : วันสุดท้าย

ศิลปิน : โดม ปกรณ์

เนื้อเพลง :

อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าวัน

เธอนั้นต้องไปไม่เคยคิดทวนใจไว้เลย

สิ่ง ต่างๆ ที่เคยคิดมากมาย กลับกลายหายไป

ไม่มีล่องลอยใดเหลือเลย

ก็เธอคนเดิมดูหายไป ก็สายตาเธอดูห่างไกล

ถ้าคิดจะฉุดไว้ ก็ไร้ซึ่งความหมายใด

เมื่อเธอยืนยันว่าต้องไป แต่ฉันก็คงห้ามไม่ไหว

แต่ใจก็ยัง จะรักเธอต่อไป

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก

ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก

ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ

Be the first to like.
loading...