เนื้อเพลง star star star – snsd

เพลง : star star star

ศิลปิน : snsd

เนื้อเพลง :

(ฮา-นา ทุล เซต / โต ฮา-นา ทุล เซต / มี-ชี-เกต-ตา พยอล-ดือ-รา)

(หนึ่ง สอง สาม / อีกซัก หนึ่ง สอง สาม / ฉันจะบ้าแล้ว ดวงดาวเอ๋ย)

อา-มู-รี ชยอ-ดา-บวา-โด นี-กา โบ-อี-จิล อา-นา oh baby

จะกี่ครั้งที่จ้องมองเธอ ก็ไม่เคยได้เห็นเธอเลย oh baby

ทู นู-เน คา-ดึก โก-อิน นุน-มุล เต-มู-เน ทา นอ เต-มู-เน

ก็ดวงตาทั้งสองมันเอ่อล้นด้วยน้ำตานั้น มันก็เพราะเธอ

พอน-จยอ-จิน คึล-จี วี-โร พี-จิน อู-นึน เน ออล-กุล oh baby

เหนือจดหมายที่กางอยู่ก็คือหน้าฉันที่ร้องไห้อยู่ oh baby

โต อุล-จี มัล-รา-โก นัล ทา-จิม-เฮ-บวา-โด โต อู-รอ

ถึงฉันขอตัวเองอย่าร้องไห้อีก มันก็ยังร้องอีก

นา ออ-ตอค-เค (มล-รา ออ-ตอค-เค ออ-ตอค-เค)

จะทำไงดี (ไม่รู้ ทำไงดี ทำไงดี)

นา อี-รอ-เค (มล-รา มี-ชี-เก อี-รอ-เค)

ที่ฉันเป็นงี้ (ไม่รู้ ทำไมจะบ้าอย่างนี้)

ทา นอ แต-เม (ชอง-มัล นอ แต-เม)

มันก็เพราะเธอ (มันเพราะเธอจริงๆ)

นา อา-มู-กอต-โต ฮัล ซู ออบ-จา-นา นัน นอล

ฉันไม่สามารถทำอะไรได้อีกเลย ก็ฉัน

พยอล-พยอล-พยอล พยอล-มัน-คึม ซา-รัง-เฮ

วัต-ตอน-กอ-ยา นอ-รึล ชา-จา ชอ มอ-รี-ซอ นอน Shining star

ดาว ดาว ดาว รักเธอดั่งดาวเต็มฟ้า

ฉันมาก็เพื่อค้นหาเธอผู้อยู่ห่างไกลที่เป็น Shining star

พยอล-พยอล-พยอล พยอล-มา-นึล ทา เฮ-บวา-โด

พโย-ฮยอ-นี อัน-ดเว ชอง-มัล นอ-มู-นา ทับ-ทับ-เพ อี-เจ นัน ออ-ตอค-เค เฮ-ยา ฮา-นา

ดาว ดาว ดาว ที่ฉันทำมันล้วนไร้ผล

แสดงออกมาไม่ได้เลย น่าผิดหวังจริงๆ แล้วตอนนี้ ฉันควรทำยังไงต่อไป

ฮา-นา ทุล เซ-ออ บวา-โด กึต-ชี โบ-อี-จิล อา-นา oh baby

จะนับ หนึ่ง สอง สาม กี่ครั้งก็ยังมองไม่เห็นเธอเลย oh baby

คา-ซือ-เม คา-ดึก ทัม-กิน ชู-ออก เต-มู-เน โต นี เซง-กา-เค

ความทรงจำที่อัดแน่นอยู่ในใจมันทำฉันคิดถึงเธออีกแล้ว

มต ทา-ฮัน เย-กิล กอ-เน ฮน-จัต-มัล-ปุน อี-รา-โด oh baby

พูดกับใครไม่ได้ ได้แต่พูดกับตัวเองอยู่คนเดียว oh baby

นอล ทล-รยอ-ดัล-รา-โก นัล โบ-เน-ดัล-รา-โก นี กยอ-เท

ขอเธอได้โปรดกลับมา และฉันจะกลับไปอยู่ข้างเธอ

กก บู-ทัก-เค (เช-บัล อี-รอ-เค บู-ทัก-เค)

ขอร้องล่ะนะ (ได้โปรด ได้โปรดเถอะ ขอร้องล่ะ)

กก ฮา-นือ-เร (นา-เย คี-โด-รึล ฮา-นือ-เร)

สู่ฟากฟ้าไกล (คำภาวนาฉันสู่ฟ้าไกล)

นัล วี-โร-เฮ (นา-รึล วี-โร-เฮ)

ให้แรงใจฉัน (ให้แรงใจฉันที)

จุน-ดา-นึน นอน ออ-ดิ-เอ อิต-นิ เช-บัล

ให้รู้ทีว่าคนนั้นอยู่แห่งใด ได้โปรด

พยอล-พยอล-พยอล พยอล-ดือ-รา มัล-เร-บวา

กึต-นัน-กอ-นิ คือ-รอน-กอ-นิ เท-ดับ-เพ-บวา อุต-จี-มัน มัล-โก

ดาว ดาว ดาว ดวงดาวเอ๋ย บอกฉันที

มันจบแล้วเหรอ จบแล้วงั้นเหรอ ตอบฉันทีอย่าเอาแต่หัวเราะสิ

พยอล-พยอล-พยอล พยอล-ดือ-รา บู-ทัก-เค

ทัน ฮัน-บอน-มา-นี-รา-โด นัล เน ซา-รัง นี กยอ-เท นา-รา-กัล ซู อิต-เก เฮ-จวอ

ดาว ดาว ดาว ดวงดาวเอ๋ย ขอร้องล่ะ

ขอแค่อีกซักครั้งให้ฉันได้โบยบินไปอยู่เคียงข้างเธอผู้เป็นที่รักของฉันที

Star Star Star

Star Star Star

Star Star Star

Uh~Baby Star Star Star Ahh~

Uh~Baby Star Star Star Ahh~

Uh~Baby Star Star Star Ahh~

นัน นอล พยอล-พยอล-พยอล พยอล-มัน-คึม ซา-รัง-เฮ

วัต-ตอน-กอ-ยา นอ-รึล ชา-จา ชอ มอ-รี-ซอ นอน Shining star

รักดั่ง ดาว ดาว ดาว รักเธอดั่งดาวเต็มฟ้า

ฉันมาก็เพื่อค้นหาเธอผู้อยู่ห่างไกลที่เป็น Shining star

พยอล-พยอล-พยอล พยอล-มา-นึล ทา เฮ-บวา-โด

พโย-ฮยอ-นี อัน-ดเว ชอง-มัล นอ-มู-นา ทับ-ทับ-เพ อี-เจ นัน ออ-ตอค-เค เฮ-ยา ฮา-นา

ดาว ดาว ดาว ที่ฉันทำมันล้วนไร้ผล

แสดงออกมาไม่ได้เลย น่าผิดหวังจริงๆ แล้วตอนนี้ ฉันควรทำยังไงต่อไป

..

Be the first to like.
loading...