เนื้อเพลง อยากเห็นอ้ายอารมณ์ดี – ศิริพร อำไพพงษ์

เพลง : อยากเห็นอ้ายอารมณ์ดี

ศิลปิน : ศิริพร อำไพพงษ์

เนื้อเพลง :

อย่าหน้าบูดหลายวันนี้อ้ายยิ้มหรือยัง มีเรื่องอีหยังตกค้างอยู่ในหัวใจ

เว้าสู่ฟังได้บ่หน้าหล่อหล่อ สิได้สดใสงานหนักแค่ไหน

น้องอยากเห็นอ้ายอารมณ์ดี ถึงเงินบ่มีแต่เป็นเศรษฐีกำลังใจ

ก็ยังสู้ไหวยิ้มได้ม่วนใจทั้งปี เห็นอ้ายใจหมองเฮ็ดให้น้องนั้นใจบ่ดี

พบหน้าทุกทีเหมือนมีแต่เรื่องทุกข์ใจ อยากให้อ้ายอารมณ์ดีบ่มีหมองหม่น

แบกความกังวลไว้โดนโดนเดี๋ยวบ่สบาย อยากให้เว้าสู่ฟังมีหยังที่น้องส่อยได้

แบ่งความทุกข์ใจจากอ้ายสักนิดยังดี อย่าหน้าบูดหลายทำใจให้ยิ้มได้บ่

เดี๋ยวใจสึกหรอเหี่ยวห่อท้อลงทุกปี โลกปัจจุบันปัญหารายวันนั้น

คอยราวีอยากเห็นอ้าย อารมณ์ดีสิได้มีแรงสู้งาน

อยากให้อ้ายอารมณ์ดีบ่มีหมองหม่น แบกความกังวลไว้โดนโดนเดี๋ยวบ่สบาย

อยากให้เว้าสู่ฟังมีหยังที่น้องส่อยได้ แบ่งความทุกข์ใจจากอ้ายสักนิดยังดี

อย่าหน้าบูดหลายทำใจให้ยิ้มได้บ่ เดี๋ยวใจสึกหรอเหี่ยวห่อท้อลงทุกปี

โลกปัจจุบันปัญหารายวันนั้น คอยราวีอยากเห็นอ้าย

อารมณ์ดีสิได้มีแรงสู้งาน อยากเห็นอ้ายอารมณ์ดีสิได้มีแรงสู้งาน

Be the first to like.
loading...