เนื้อเพลง ให้ – out

เพลง : ให้

ศิลปิน : out

เนื้อเพลง :

เข้าใจบ้างไหม

ว่ารัก คือ อะไร แปลว่าอะไร

แต่สำหรับฉัน

ความรัก ก็คือการให้ทุก อย่าง

.อยากบอกว่าฉัน ให้เธอ

ว่าฉัน นั้นรักเธอ

หวังว่าสักวัน เธอคงจะให้ ฉัน

อาจมีค่าเพียงหยดน้ำ

สักวันจะกลายเป็นฝน

พรมลงในใจของ เธอ

อยากขอให้เธอรักฉัน

เพราะฉันให้เธอ ให้เธอหมด ใจ

เพิ่งจะรู้ ความจริง

รักเธอมันมีความหมาย ว่าไม่ให้

วันนี้อยากร้องไห้

เข้าใจบ้างไหม

ว่ารัก คือ อะไร แปลว่าอะไร

แต่สำหรับฉัน

ความรัก ก็คือการให้ทุก อย่าง

.อยากบอกว่าฉัน ให้เธอ

ว่าฉัน นั้นรักเธอ

หวังว่าสักวัน เธอคงจะให้ ฉัน

อาจมีค่าเพียงหยดน้ำ

สักวันจะกลายเป็นฝน

พรมลงในใจของ เธอ

อยากขอให้เธอรักฉัน

เพราะฉันให้เธอ ให้เธอหมด ใจ

เพิ่งจะรู้ ความจริง

รักเธอมันมีความหมาย ว่าไม่ให้

วันนี้อยากร้องไห้

.อยากบอกว่าฉัน ให้เธอ

ว่าฉัน นั้นรักเธอ

หวังว่าสักวัน เธอคงจะให้ ฉัน

อาจมีค่าเพียงหยดน้ำ

สักวันจะกลายเป็นฝน

พรมลงในใจของเธอ

อยากขอให้เธอรักฉัน

เพราะฉันให้เธอ ให้เธอหมด ใจ

เพิ่งจะรู้ความจริง

รักเธอมันมีความหมาย ว่าไม่ให้

วันนี้อยากร้องไห้

อาจมีค่าเพียงหยดน้ำ

แค่หยดน้ำ

ฝนที่พรมลงกลางใจเธอ

อยากขอให้เธอรักฉัน

หมดใจฉัน

เพราะฉันมีเธอ ให้เธอหมดใจ

หมดใจฉัน

เพิ่งจะรู้ความจริง

รักเธอมันมีความหมาย ว่าไม่ให้

ฝนที่พรมลงกลางใจเธอ

วันนี้อยากร้องไห้

เธอไม่เคยให้กัน

วันนี้มันอยากร้องไห้

Be the first to like.
loading...