เนื้อเพลง A.MI.GO – SHINee

เพลง : A.MI.GO

ศิลปิน : SHINee

เนื้อเพลง :

[มินโฮ] Cold Heart, baby! Cold Eyes, baby!

[จงฮยอน] มันนัททะ, พันเฮตทา กือนยอเอเก พันเฮตทา ชออึม โพนึน Sexy กือนยอโท นารึล บวา

[Key] อา, ชาคับทา, ชาคับทา ออลอึมกุงจู โอซยอตทา ฮาจิมัน Sexy จัมคันมัน กิทารยอ girl

[แทมิน/มินโฮ] เนกา กา, ทัลรยอกา โทจอนอึน นึล จึลกอพทา ฮาจิมัน เชซังงึน มันมันฮาจิ ออนออตทา

* อา.มิ.โก![จงฮยอน] กือนยอลโบทา เนกา มิชยอ

อา.มิ.โก! [อนยู] อิลรี โซเน อัน ชัพฮยอ

อา.มิ.โก! [Key] โยกิ เน นานึน Pitch up! [แทมิน] ออทอกเฮ, ออทอกเฮ

อา.มิ.โก! [จงฮยอน] นานึน ชาชุนซิมอึล มันชยอ

อา.มิ.โก! [อนยู] ทูกึนทูกึน คาซึม ทอชยอ

อา.มิ.โก! [มินโฮ] คือนยอล กาชิน คิพุน ชวีโก [Key] ชุกเกททาม ชุกเกททา

[อนยู] วัตซึลกา พัตซึลกา ออซอทา กือนยอลฮันพอน

[จงฮยอน] คือรอน ชอก อึน อ็อพซอ [อนยู] คือเรตทามยอน อีมินาน Slave

[จองฮยอน] นอน วานพยอกเฮ วานพยอกเฮ เน อึนเซงอี โกกจีจอม นาน นอรึล วอนเฮ I’m ready~! (Forever)

[อนยู/มินโฮ] ทุลาบวา มอมชวอบวา [w/Key] เนเก กีฮีล ชวอยา ทแว

[อนยู/มินโฮ] โซกพินนัม , ฮอเซนัม , [w/จงฮยอน] พิ กโย มารา, นานึน วอนโซ 男

* (Repeat)

[Key] Hey, I don’t know you. คือนยอล โมรือชีมัน คือนยอรึล วอนเฮ นารึล ปูรีชยอโด คือเทลชินซาชาโร วอนเฮ.

คัมซาทึลลึน โมดู ชิมซึง นึกเท คัลดากู ออมมาทึลลี กยองฮอมดัมมึน มิตชี มัลรากู..

[มินโฮ] มิชิน มิโมกาชิน นอนึน ซุงเพ พัดดา มาตัง! ยองวอนฮี เน กยอลเอซอ ซารังพาดา มาตัง!

ออลอึมพัลลี ชอริน นุนเน ฮิมอึล พึลออชเว, อีเชน นัล ชีกยอบวา, มัลกยอบวา, Turn it up, girl-

[แทมิน/มินโฮ] ชิกยอบวา, มัลกยอบวา เซซังอ๊อพซอโด นัน ชอลเด เน ยอจา ฮานัน คึลกาชิ

[จงฮยอน] ซารังเฮชึล มอตชิน 男

* (Repeat)

* (Repeat)

[มินโฮ] Cold Heart, baby!

[จงฮยอน/แทมิน] ออรึมกุงซู คัลลึน นุนพิซึน มัลกู ฮันพันซึนึน ออตซอโด บวาโย โอกึม ชอรีกู, ออลอพึลลอ!

[มินโฮ] Cold Eyes, baby!

[อนยู/Key] มิโซ ฮันพอนซึมมัน เนเก ชวา บวาโย คือนัล บาโร กึพ โนเยโฒทอ โอกึม ชอรีกู, ออลลอพึลลอ!

[มินโฮ] Cold Heart, baby Cold Eyes, baby!! Cold Eyes, baby!

Be the first to like.
loading...