เนื้อเพลง ปาริชาติ – สุนทราภรณ์

เพลง : ปาริชาติ

ศิลปิน : สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง :

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล

ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

ช. กลิ่นล่องลมมาหอมปาริชาตสวรรค์ (ฮัม…)

….กลิ่นเจ้าเท่านั้นสัมพันธ์ชาติที่ผ่าน (ฮัม…)

….ดอกเจ้าก็งาม สมนามเขากล่าวขาน

ญ.สีแดงงามตระการ

ช. พิศเพียงแก้วประพาฬ

พ. ดอกไม้วิมานสุขาวดี

ญ.กลิ่นล่องลม พลิ้มพรมมาแห่งนี้ (ฮัม…)

….กลิ่นเจ้ายวนยีฤดีให้ป่วนปั่น (ฮัม…)

…กลิ่นเจ้าดลใจโน้มในฤทัยฝัน

ช. ภพชาติแต่เบื้องพรรพ์

ญ.นึกได้โดยฉับพลัน

พ. กลิ่นทิพย์ผูกพัน สวรรค์ดลใจ

ช. โอปาริชาตเอย ชื่นเชยชีวิตให้

ญ.ชาติหลังปางใด (ฮัม…) เข้าใจทุกปาง

ช. เกิดชาติปางไหน (ฮัม…) ขอได้ร่วมใจทุกทาง

ญ.ปางรักร่วมใจไม่จืดจาง ปางร้างไม่จางเลย

ช. ศักดิ์สิทธิ์หนักหนาโอปาริชาติเอย (ฮัม…)

….กลิ่นเจ้ารำเพยชิดเชยไม่ขาดกลิ่น (ฮัม…)

พ. เจ้าอยู่เมืองแมน มิใช่ของแดนดิน

….สมบัติวิมานชื่นบานประทิน มิใช่ของชาวแผ่นดิน…ชม…เชย…

Be the first to like.
loading...