เนื้อเพลง เรา – บอย ตรัย

เพลง : เรา

ศิลปิน : บอย ตรัย

เนื้อเพลง :

แม้ทะเลจะท่วมโลกนี้ จนจมหาย

แม้พื้นดินทลาย จนมองไม่เห็นใคร

ฉันนั้นขอ ให้สัญญา

ต่อหน้าท้องฟ้าที่แสนกว้างใหญ่

จะร่วมทุกข์และสุข ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร

ก็จะมีแต่เรา จับมือแล้วเดินไปด้วยกัน

จะมีเธอ เคียงคู่กับฉัน

แม้ทางนั้น จะไกล สักเท่าไหร่

จะมีแต่เรา คอยควงแขน ไม่ว่าวันไหน

ไม่ว่า ชีวิตขึ้นลงอย่างไร

ฉันสัญญา ว่าจะอยู่ข้างๆ เธอ

ยิ้ม ระทม สุขทุกข์ ชื่นบาน สักเพียงไหน

ท้อ ดีใจ เหนื่อยล้า แข็งแรง สักเท่าไร

ฉันนั้นขอ ให้สัญญา

ต่อหน้าท้องฟ้าที่แสนกว้างใหญ่

จะร่วมทุกข์และสุข ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร

ก็จะมีแต่เรา จับมือแล้วเดินไปด้วยกัน

จะมีเธอ เคียงคู่กับฉัน

แม้ทางนั้น จะไกล สักเท่าไหร่

จะมีแต่เรา คอยควงแขน ไม่ว่าวันไหน

ไม่ว่า ชีวิตขึ้นลงอย่างไร

ฉันสัญญา ว่าจะอยู่ข้างๆ เธอ

ฉันนั้นขอ ให้สัญญา

ต่อหน้าท้องฟ้าที่แสนกว้างใหญ่

จะร่วมทุกข์และสุข ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร

ก็จะมีแต่เรา จับมือแล้วเดินไปด้วยกัน

จะมีเธอ เคียงคู่กับฉัน

แม้ทางนั้น จะไกล สักเท่าไหร่

จะมีแต่เรา คอยควงแขน ไม่ว่าวันไหน

ไม่ว่า ชีวิตขึ้นลงอย่างไร

ฉันสัญญาว่าจะอยู่ข้างๆเธอ

ข้างๆเธอ… ข้างๆเธอ…ฉัน..

ขอให้สัญญาว่าจะอยู่ข้างๆเธอ

ข้างๆเธอ… ข้างๆเธอ…ฉัน..

ขอให้สัญญาว่าจะอยู่ข้างๆเธอ

Be the first to like.
loading...