เนื้อเพลง เพลงของเธอ – skalaxy

เพลง : เพลงของเธอ

ศิลปิน : skalaxy

เนื้อเพลง :

ทำบทเพลงนี้ขึ้นมาให้เธอ อยากให้รู้ถึงความข้างใน

ไม่ใช่เพลงซึ้งจับใจเหมือนทั่วไปเขาทำ

คือบทเพลงคัดมาจากใจ ที่เก็บสะสมมันเอาไว้

คือบทที่ฉันที่ฉันพิสูจน์ใจ ให้เธอรู้

บอกรักเธอ ซ่อนอยู่ในเสียงเพลง อยากให้ฟังดังๆ ให้มันชัดเจน

อยากให้เธอ ตะโกนไปตามเสียงเพลง ท่อนที่ฉัน(นั้น/รักเธอ)

มันอาจไม่ซึ้งกินใจเท่าไร แต่ก็ร้องด้วยความจริงใจ

มันอาจไม่หรูไม่หราซักเท่าไหร่ช่างมัน

คือบทเพลงคัดมาจากใจ ที่เก็บสะสมมันเอาไว้

คือบทที่ฉันที่ฉันพิสูจน์ใจ ให้เธอรู้

บอกรักเธอ ซ่อนอยู่ในเสียงเพลง อยากให้ฟังดังๆ ให้มันชัดเจน

อยากให้เธอ ตะโกนไปตามเสียงเพลง ท่อนที่ฉัน(นั้น/รักเธอ)

บอกรักเธอ ซ่อนอยู่ในเสียงเพลง อยากให้ฟังดังๆ ให้มันชัดเจน

อยากให้เธอ ตะโกนไปตามเสียงเพลง ท่อนที่ฉัน(นั้น/รักเธอ)

คือบทเพลงคัดมาจากใจ ที่เก็บสะสมมันเอาไว้

คือบทที่ฉันที่ฉันพิสูจน์ใจ ให้เธอรู้

บอกรักเธอ ซ่อนอยู่ในเสียงเพลง อยากให้ฟังดังๆ ให้มันชัดเจน

อยากให้เธอ ตะโกนไปตามเสียงเพลง ท่อนที่ฉัน(นั้น/รักเธอ)

บอกรักเธอ ซ่อนอยู่ในเสียงเพลง อยากให้ฟังดังๆ ให้มันชัดเจน

อยากให้เธอ ตะโกนไปตามเสียงเพลง ท่อนที่ฉัน(นั้น/รักเธอ)

เพลง คงหมดความหมาย ไม่มีค่าเท่าไหร่ ได้แต่ร้องกันไป

เพลง คงหมดความหมาย ถ้าเธอไม่เข้าใจ ว่าฉันรักเธอ

Be the first to like.
loading...