เนื้อเพลง open happiness – 2pm

เพลง : open happiness

ศิลปิน : 2pm

เนื้อเพลง :

Yeah Open up mini-coke coke break 2PM Let’s Go

처음 본 그순간 믿을 수 없었어 벙말 깜짝 놀랐어

ชอ อึม พน คือ ซุน กัน มิด ดึล ซู ออพ ซอซ ซอ บอง มัล กัม ชัก นล รัซ ซอ

난생 처음 느껴본 한순간에 처지는 아주 행복한 기분

นัน แซง ชอ อึม นือ กยอ พน ฮัน ซุน กัน เน ชอ จี นึน อา จู แฮง บก ฮัน คี บุน

모두함께 짜릿함 꺼내봐 Fresh함을 다함께 느껴봐

โม ดู ฮัม เก จา ริซ ซัม กอ แน บวา Fresh ฮัม มึล ดา ฮัม เก นือ กยอ บวา

새로움을 열어봐 짜릿함을 다함께 즐겨봐

แซ โร อุม อึล รยอล รอ บวา ชา ริซ ฮัม มึล ดา ฮัม เก จึล กยอ บวา

행복함을 모두 채워봐 바로 지금 이순간

แฮง บก ฮัม มึล โม ดู แช วอ บวา พา โร จี กึม อี ซุน กัน

Open up Open up some happiness

Open up(지금 이순간 จี กึม อี ซุน กัน ) Open up some happiness

Open up Open up some happiness

Open up Open up some happiness

Eh Eh 참을 수가 없어 다른 무엇도 대신할 수 없어

Eh Eh ชัม มึล ซู กา ออพ ซอ ดา รึน มู ออซ โด แด ชิน ฮัล ซู ออพ ซอ

이 느낌 뭘까 처음 느껴보는 이 순간

อี นือ กีม มวอล กา ชอ อึม นือ กยอ โบ นึน อี ซุน กัน

짜릿함속에 한번 빠져봐 믿을 수 없는 행복을 느껴봐

กา ริซ ฮัม ซก เก ฮัน บอน ปา จยอ บวา มิด ดึล ซู ออพ นึน แฮง บก กึล นือ กยอ บวา

세상이 뒤집히는 기분 즐거운 일들이 생길것같은 지금

เซ ซัง งี ดวี จิพ ฮี นึน กี บุน จึล กอ อุน อิล ดึล รี แซง กิล กอซ กัล รึน จี กึม

그토록 원하던 perfect crack 바로 우리가 원하는 짜릿함

คือ โท รก วอน ฮา ดอน perfect crack พา โร อู รี กา วอน ฮา นึน ชา ริซ ฮัม

끝내주는 기분이야 이제야 만났어 비로소 느꼈어 (내가 찾던)바로 너였어

กึล แน จู นึน คี บุน นี ยา อี เจ ยา มัน นัซ ซอ พี โร โซ นือ กยอซ ซอ (แน กา ชัจ ดอน) พา โร นา ยอซ ซอ

모두함께 짜릿함 꺼내봐 Fresh함을 다함께 느껴봐

โม ดู ฮัม เก จา ริซ ซัม กอ แน บวา Fresh ฮัม มึล ดา ฮัม เก นือ กยอ บวา

새로움을 열어봐 짜릿함을 다함께 즐겨봐

แซ โร อุม อึล รยอล รอ บวา ชา ริซ ฮัม มึล ดา ฮัม เก จึล กยอ บวา

행복함을 모두 채워봐 바로 지금 이순간

แฮง บก ฮัม มึล โม ดู แช วอ บวา พา โร จี กึม อี ซุน กัน

모두열어봐 그리고나눠봐

โม ดู ยอล รอ บวา กือ รี โก นา นวอ บวา

항상 즐거울거야 우리만의 세상일거야

ฮัน ซัง จึล กอ อุล กอ ยา อู รี มัน นึย เซ ซัง งีล กอ ยา

작고 짜릿하게 작지만 강하게

ชัก โก ชา ริซ ฮา เก ชัก จี มัน คัง ฮา เก

그토록 원하던 세상이 열리는 순간

คือ โท รก วอน ฮา ดอน เซ ซัง งี ยอล รี นึน ซุน กัน

모두함께 짜릿함 꺼내봐 Fresh함을 다함께 느껴봐

โม ดู ฮัม เก จา ริซ ซัม กอ แน บวา Fresh ฮัม มึล ดา ฮัม เก นือ กยอ บวา

새로움을 열어봐 짜릿함을 다함께 즐겨봐

แซ โร อุม อึล รยอล รอ บวา ชา ริซ ฮัม มึล ดา ฮัม เก จึล กยอ บวา

행복함을 모두 채워봐 바로 지금 이순간

แฮง บก ฮัม มึล โม ดู แช วอ บวา พา โร จี กึม อี ซุน กัน

Open up Open up some happiness

Open up(지금 이순간 จี กึม อี ซุน กัน ) Open up some happiness

Open up Open up some happiness

Open up Open up some happiness

Open up Open up some happiness

Open up(지금 이순간 จี กึม อี ซุน กัน ) Open up some happiness

Open up Open up some happiness

Open up Open up some happiness

—————————————–

가사출처 : http://www.mnet.com

TH Lyric : Hanuel SNW

*******

Open Happiness LYRIC Translations /

Open Happiness by 2pm

(JUNSU) Yeah~

TAECYEON) Open up! Mini Coke! Coke Break~ It’s 2 PM

(JUNHO) Let’s go!

(NICHKHUN)

처음 본 그 순간, 믿을 수 없었어. 정말 깜짝 놀랐어~

난생 처음 느껴본 한 순간에 퍼지는 아주 행복한 기분

ฉันแทบไม่อยากจะเชื่อยามที่ได้พบเจอกับตัวเองครั้งแรก มันช่างน่าประหลาดใจจริงๆ

นี่เป็นครั้งแรก ครั้งหนึ่งที่ได้สัมผัสกับความสุขที่แผ่ซ่านไปทั้งร่างกายแบบนี้

The moment I first saw it, I couldn’t believe it. I was really surprised~

It’s the first time I’ve felt anything like this, this moment, the happiness spreads out.

(JUNHO)

모두 함께 짜릿함을 꺼내봐 (TAEC: Coke Break!)

짜릿함을 다 함께 느껴봐 새로움을 열어봐

มารับประสบการณ์สนุกๆ นี้ไปด้วยกันเถอะทุกคน! (Coke Break!)

มารู้สึกถึงความตื่นเต้นนี้ด้วยกัน…เปิดรับสิ่งใหม่ๆ กันนะ

Come on! Take this excitement out together (Coke Break!)

Feel this refreshing moment, let’s open something new.

(WOOYOUNG)

짜릿함을 다 함께 즐겨봐 (TAEC: Coke Break!)

행복함을 모두 채워봐 바로 지금 이 순간

มาเพลิดเพลินไปกับความซาบซ่านี้ด้วยกัน! (Coke Break!)

เรามาเติมเต็มความสุขกันหน่อยเถอะนะ…เริ่มกันตอนนี้เลยเป็นไง!

Come and enjoy this tingling together (Coke Break!)

Fill your happiness up, everyone. Right now, at this moment.

(2PM) Open up Open up some happiness (x4) 지금 이 순간

ตรงนี้ ตอนนี้ เลยนะทุกคน…

Right now, at this moment

(TAECYEON)

Uh! Uh! 참을 수가 없어! 다른 무엇도 대신 할 수 없어

이 느낌 뭘까 처음 느껴보는 이 순간 (Coke Break!)

짜릿함 속에 한번 빠져봐 믿을 수 없는 행복을 느껴봐

세상이 뒤집히는 기분 즐거운 일이 생길 것 같은 지금

Uh! Uh! ฉันรอไม่ไหวแล้วล่ะ! จะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมทั้งนั้น

กับความรู้สึกนี้ ที่ฉันเพิ่งเคยได้สัมผัสกับมันครั้งแรก นี่มันอะไรกัน? (Coke Break!)

ลองปล่อยตัวเองไปท่ามกลางความรู้สึกซาบซ่านดูสิ ลองสัมผัสถึงความสุขอย่างไม่น่าเชื่อนี่ดูสิ

ในตอนนี้ ฉันรู้สึกถึงความสนุกสนาน ราวกับโลกทั้งใบจะพลิกกลับตีลังกา

Uh! Uh! I can’t wait! Nothing can ever replace this.

What is this feeling? At the moment I first experienced it. (Coke Break!)

Come and fall into this enthusiasm, feel this unbelievably happy happiness!

Now, it feels like something as great as world is flipping upside-down will happen.

(JUNSU)

그토록 원하던 Perfect break 바로 우리가 원한 짜릿함

끝내주는 기분이야 이제야 만나서 비로소 느꼈어

바로 너 였어!

มันคือที่สุดแห่งความปรารถนา Perfect Break ความรู้สึกซาบซ่าที่พวกเราต้องการ

ความรู้สึกแสนวิเศษ ตอนนี้ฉันได้พบกันมันแล้ว ฉันได้รู้สึกถึงมันแล้ว…

และความรู้สึกพิเศษนี้ก็คือเธอ!

It’s the greatest thing ever wanted, Perfect Break. Exactly this refreshing we want.

And right now that I finally met it, and felt it.

It could definitely be you.

(JUNHO)

모두 함께 짜릿함을 꺼내봐 (TAEC: Coke Break!)

짜릿함을 다 함께 느껴봐 새로움을 열어봐

มารับประสบการณ์สนุกๆ นี้ไปด้วยกันเถอะทุกคน! (Coke Break!)

มารู้สึกถึงความตื่นเต้นนี้ด้วยกัน…เปิดรับสิ่งใหม่ๆ กันนะ

Come on! Take this excitement out together (Coke Break!)

Feel this refreshing moment, let’s open something new.

(WOOYOUNG)

짜릿함을 다 함께 즐겨봐 (TAEC: Coke Break!)

행복함을 모두 채워봐 바로 지금 이 순간

มาเพลิดเพลินไปกับความซาบซ่านี้ด้วยกัน! (Coke Break!)

เรามาเติมเต็มความสุขกันหน่อยเถอะนะ…เริ่มกันตอนนี้เลยเป็นไง!

Come and enjoy this tingling together (Coke Break!)

Fill your happiness up, everyone. Right now, at this moment.

(CHANSUNG)

모두가 열어봐 그리고 날아봐 항상 즐거울 거야 우리만의 세상일거야

작고 짜릿하게 작지만 강하게 네가 그토록 원하던 세상이 열리는 순간

ทุกคน! ก้าวออกมาสิ มาร่วมโบยบินไปด้วยกันนะ

ทุกเวลามันจะต้องเต็มไปด้วยความสนุกสุดๆ นี่คือโลกที่แสนวิเศษของเรา

เล็กและมีชีวิตชีวา… ถึงจะเล็กน้อยแต่ก็เต็มไปด้วยพลัง

นี่แหละคือสิ่งที่เธอต้องการ ช่วงเวลาที่โลกทั้งใบกำลังเปิดรับเธอเข้าไป

Let’s open it up, guys, and then fly over up high together.

Every time’s going to be fun. This is our greatly unique world.

Small but energetic, small but bold.

And this is what you wanted so badly. This moment the world opens up to you

(JUNHO)

모두 함께 짜릿함을 꺼내봐 (TAEC: Coke Break!)

짜릿함을 다 함께 느껴봐 새로움을 열어봐

มารับประสบการณ์สนุกๆ นี้ไปด้วยกันเถอะทุกคน! (Coke Break!)

มารู้สึกถึงความตื่นเต้นนี้ด้วยกัน…เปิดรับสิ่งใหม่ๆ กันนะ

Come on! Take this excitement out together (Coke Break!)

Feel this refreshing moment, let’s open something new.

(WOOYOUNG)

짜릿함을 다 함께 즐겨봐 (TAEC: Coke Break!)

행복함을 모두 채워봐 바로 지금 이 순간

มาเพลิดเพลินไปกับความซาบซ่านี้ด้วยกัน! (Coke Break!)

เรามาเติมเต็มความสุขกันหน่อยเถอะนะ…เริ่มกันตอนนี้เลยเป็นไง!

Come and enjoy this tingling together (Coke Break!)

Fill your happiness up, everyone. Right now, at this moment.

Open up Open up some happiness… 지금 이 순간

Open up Open up some happiness… 지금 이 순간

Open up Open up some happiness…

ตรงนี้ ตอนนี้ เลยนะทุกคน…

ตรงนี้ ตอนนี้ เลยนะทุกคน…

Right now, at this moment.

Right now, at this moment.

Be the first to like.
loading...